Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 21/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens e-postmöte 21/2022

Plats: E-postkedja på Google-plattform

Tid: 19.7.2022 kl. 21:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio, Sinéad Obrey

Mötet öppnades tisdagen den 19.7 kl 21:00 och avslutades kl 10:11 onsdagen den 20.7.2022.

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Studentkårens styrelse har lediganslått posten för studentkårens generalsekreterare fr.o.m 15.8.2022. 

Övriga ärenden & styrelsens aktiviteter

  • Inga anmälningsärenden. 
  • På grund av sommarlov har inte styrelsen arbetsrelaterade aktiviteter att rapportera om.