Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 4/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR 

Fullmäktiges möte 4/2022 

Plats: Rum A411 på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa samt mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: Onsdag 27.4 kl. 17.00

Mötet öppnades av ordförande Emma Lindvall kl. 17:08.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Fullmäktige diskuterade arbetsgruppens substansfrågor från arbetet med stadgerevideringen.
  • Verksamhetsberättelsen för 2021 behandlades.
  • Bokslutet för 2021 fastställdes.
  • Inventarieförteckningen för 2021 behandlades.
  • Revisionsberättelsen för 2021 behandlades.
  • Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 2021.
  • Fullmäktige valde ordförande för Masters’ Committee för kommande mandatperiod, 1.6.2022-31.5.2023.
  • Fullmäktige valde ordförande för International Helsinki Days för kommande mandatperiod, 1.5.2022-30.4.2023.
  • Fullmäktige valde ordförande för Informationskommitén för mandatperioden 1.6.2022-31.12.2022.

Mötet avslutades av ordförande Emma Lindvall kl. 20:52.