Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 14/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 14/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 20.4.2022 kl. 10:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio, Sinéad Obrey

Emma Lindvall 

Mötet öppnades kl. 10:00  av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Valde att bordlägga ärendet om val av ordförande för Centralvalnämnden till nästa möte
  • Beslut om att införa kontrakt i samband med bokning av kårens utrymmen
  • Behandling av Teaterklubbens klubbansökan
  • Beviljande av projektbidrag åt Casa Nosta
  • Diskussion om SHS deltagande i Pride

Anmälningsärenden

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

Möte om utrymmen med ordföranden

Arrangemang av Tradbörs 

Deltagit på Aftonskola med Fullmäktige

Deltagit på Pikku Laskiainen

Toppmöte med TF, Codex och Thorax

Emilia Winqvist

Kontakt med Niord om takeovers

Ekonomernas information om deras nya kommunikationsplan

Jobbat på hyresavtal för utrymmen

Ärenden angående bokslutet och verksamhetsberättelsen

Planering av NCBE

Ärenden med Finlands ekonomerna angående NCBE

Kontakt med Hanken om ekonom brevutdelningen

Kontakt med andra ordföranden i kylteriföreningar

Bearbetat stadgrevideringen

Kollat ärenden med OP

Hjälpt kårmedlemmar med olika ärenden

Kontakt med ordföranden angående diverse evenemang

William Sundell

Haft möte med företag om ett framtida samarbetsevenemang

Möten med kommittéer om deras sponssökning

Utrett kring fakturering av företag

Anton Mattsson

Satt ihop och skickat ut nyhetsbrevet

Designat ett halarmärke för huvudämneskvällen

Designat some inlägg

Uppdaterat hemsidan och sociala medier

Selma Lumio

Övervakade IHD:s Glow Party Sitz

Planerat inför Pride

Planerat Vappen 

Hjälpt kårmedlemmar med olika ärenden

Hampus Nordin

Hanterat bokningskalendern

Representerat på ÅSFH:s 30-års jubileum

Bytt lampa i en av kårens vessor

SESS förvaltningsrådsmöte

Övervakat på ÍHD:s Glow Party sitz

Planerat införskaffning av ny städutrustning till utrymmen

Loma på Åland under påsken aka Finlands Ibiza

Ida Havunta 

Fixat Huvudämneskväll 

Intervjuat för Equis 

UPO fix, möten & mail 

Veckomöten 

Pippi Blomqvist 

Skapande av kampanjmaterial: Dagen för psykisk ohälsa bland studerande 

Utbildning: Psykisk Första Hjälp 1 

Veckomöten 

Rekrytering av sopoutskottet samt planerande av första mötet 

LOMA 

Jennifer Holmberg 

Möte med Elise på Hanken om hållbarhetsfokusgrupper och studerandes input i Hankens hållbarhetsarbet

Veckomöte med intressebevakarna

Genomgång av Casas kök med PK

WSC-möte med kommunikationsteamet

Representerat på Nylands Nations årsfest

Plnerat nästa IBU-möte

HOAS-möten och arbete för ny representant i HOAS styrelse

SHS utrymmesdiskussionerna och beredande av avtal

Deltagit i konferensen Forum för beslutsfattare på universiteten

Day-to-day ärenden

PÅSKLOV