Blogg

Sök stipendium från Niord

Stipendier för utbytesstudier eller praktik utomlands

Ska du under dina kandidatstudier på utbyte eller praktik utomlands och vill dryga ut din reskassa? Ekonomföreningen Niord lediganslår 25 stipendier à 300€ för obligatoriska utbytesstudier eller praktik som inleds sommaren eller hösten 2022. Stipendiet prioriterar goda studieprestationer och en bra ansökan.

Bifoga ett elektroniskt officiellt studieutdrag, utfärdat av högskolan, som bilaga. Egen utskrift av vilka studieprestationer du avlagt duger inte. Före utbetalning kollar vi via Hanken att du har tagit emot din studieplats.

Stipendiet kan inte sökas för utbyte under magisterstudierna.

Deadline är 24.4 kl. 23.59!

FYLL I ANSÖKAN HÄR