Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 15/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 15/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 27.04.2022 kl. 10:00

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Matsson, Selma Lumio, Sinéad Obrey,

Mötet öppnades kl. 10:02 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Beslutat att bordlägga val av Centralvalnämndens ordförande till nästa möte.
  • Beslutat att lediganslå posten Kvartalets Hankeit
  • Beslutat att ledamot Havunta och ordförande Winqvist representerar SHS vid AUS:s årsfest

Anmälningsärenden

  • Ledamot Nordin anmälde att vi har under helgen fått besök av SASSE:s styrelse och sedan åkt med dem till Stockholm.
  • Ordförande Winqvist anmälde att Tradbörs organiserades för första gången sedan 2019

Mötet avslutas kl. 10.06 av ordförande Winqvist

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

Ordnat Tradbörs

Deltagit på herr och dam och hälsat på Sasse i Sverige

Rektorskaffe

Emilia Winqvist

Lunch med Gilbert om situationen på Thorax och SHS

Haft möte med arbetsgruppen för stadgarna

Möte med Ida om SHS och UU

Deltagit på Campus Day

Deltagit på IBU möte om språkfrågan i FSF

Möte med KPV om HEBS medlemsansökan och förbundsmötet under våren

Utbildningsrådets möte

Löst problem med söndrade utrymmen

Ärenden kring utdelning av Ukraina tygmärken

Kontakt med Niord och Ekonomerna

Kontakt med KYs ordförande

Planerat styrelsens strategi dag

Svarat på förfrågningar angående SHS

Ida Havunta

Fortsatta Equis intervjuer.

Veckomöten. 

IBU-möte.

Fixat för Huvudämneskvällen och hållit evenemanget 26.4. Här även samarbetat med HankenES som ordnat afterwork för deltagarna.   

Vardaglig UPO-fix.

Jennifer Holmberg

Catchat upp en spämmad inbox från påsklovet

Hållit IBU-möte

WSC-möte

Riksdagsvalssektorns första möte

Kopo-live

Nomineringskommittémöte

Läst igenom OLLs mål för nästa riksdagsperiod

Sammanställt hållbarhetsdelarna från SEHP-planerna

Deltagit i huvudämneskvällen och tillhörande afterwork

Deltagit i frukostseminarium arrangerat av Handelsgillet

Hampus Nordin

Hanterat bokningskalendern

Deltagit i huvudämneskvällen och afterwork

Hjälpt till med förberedelser inför vappenveckan

Hjälpt med fixandet av casavessorna

Delat ut Ukrainamärkena

William Sundell

Möte med Hankens näringslivsteam

Haft möte med en kommitté om samarbeten med företag

Deltagit i huvudämneskvällen och tillhörande afterwork

Deltagit i frukostseminarium arrangerat av Handelsgillet

Sökt drickaspons till Vappen 

Anton Mattsson

Preppat Tradbörs

Gått igenom massa mail som kommit under veckan

Hjälpt Selma hitta och sätta upp tält för Vappen

Pippi Blomqvist 

Möte med Hankeiternas Välmåendegrupp 

Möte med socialpolitiska utskottet 

Planering av skolning för nya ordföranden 

Representation på HOAS vappenevenemang 

Övervakning av Herr & Dam 

Deltagande på Huvudämneskvällen samt HankenES Afterwork 

Selma Lumio

Hjälpt till med tekniken på huvudämneskvällen i Hankens festsal

Planerat Valborgsfirandet

Haft möte med kommittéer och klubbar

Representerat på HOAS Valborgs evenemang 

Övervakat Herr&Dam sitzen