Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 13/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsenmöte 13/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 6.4.2022 kl. 10:02

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio, Sinéad Obrey

Emma Lindvall, Denis Strandell

Mötet öppnades kl. 10:02 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • SSHV:s skattmästare Frans Grönblom redogjorde för uppföljning av SSHV:s verksamhet
 • Uthyrning av studentkårens utrymmen diskuterades. Ett förslag på hyresavtal med pant utreds samt temporär stängning av studentkårens utrymme diskuterades och presenteras nästa möte. 
 • Sonja Vildén valdes till Kvartalets Hankeit
 • Ledamot Havunta väljs som supplerande studeranderepresentant till evalueringspanelen
 • Ett socialpolitiskt utskott grundas

Anmälningsärenden

 • Ledamot Holmström anmäler att hon med FSF deltagit och bevakat studentkårens intresse angående nedskärningen i utbildningsbudgeten inom regeringens ramförhandlingar
 • Ledamot Blomqvist anmäler att välmåendeveckan ordnats med stor succé.

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

 • Haft FSF:s fadder samt FSF:s ordförande på besök
 • Hjälpt med arrangemang kring välmående veckan
 • Diskuterat ärenden relaterad till  utrymmen
 • Middag med understödsföreningen

Emilia Winqvist

 • Möte med Emilia Saprf om situationen både i Vasa och Helsingfors
 • Möte med understödsföreningen 
 • Kaffe med studentkårernas ordföranden om t.ex. utrymmen och Ukrainasituationen
 • Deltagit på Hanken Fashion Night
 • Canon möte om korona pandemin och situationen i Ukraina
 • Deltagit på Utbildningsutskottets möte
 • Planerat NCBE evenemanget och utrett ärenden
 • Haft möte med NCBE projektgruppen
 • Möte med IHD angående veckan
 • Diskussioner med kårmedlemmar om utrymmen
 • Förberett ärenden angående stadgorna
 • Haft möte med arbetsgruppen om stadgarna
 • Samarbetsmöten om Tradbörs 
 • Kontakt med intressenter

Jennifer Holmberg

 • Varit Pippis suppleant på sopo-liven
 • Intressebevakarnas veckomöte
 • Nomineringskommittémöte
 • Deltagit i HFN
 • Kopo-live om EU-initiativ
 • Deltagit i FSF:s aktion vid Ständerhuset under regeringens ramförhandlingar och givit “studerandes smutsbyke” till minister Kurvinen
 • Gjort some-material om studerandes hälsningar inför ramförhandlingarna 
 • Hanken Sustainability Group möte

Hampus Nordin

 • Hanterat bokningar
 • Möte med IHD angående veckan
 • Bytt skärm till dj-båset eftersom den har gått sönder
 • Hämtat nya mickar från Discoland i Mellungsbacka
 • Övervakat på EC:s Techno Night
 • Deltagit i SHS paneldiskussion om sexuellt välmående
 • Deltagit på HFN

William Sundell

 • Satt igång rekrytering för nya medlemmar till NU och haft intervjuer med kandidaterna
 • Försökt kontakt Tiina Alahuhta-Kasko utan framgång
 • Diskuterat samarbete och interna med KY:s näringslivsutskott CORE

Selma Lumio

 • Assisterat med tekniken under välmåendeveckans paneldiskussion
 • Assisterat under Hanken Fashion Night
 • Möte med IHD angående veckan
 • Koordinerat biljettförsäljning för YLONZ
 • Planerat Valborgsveckan 

Ida Havunta

 • Fortsatt arbete med Equis & möte med senaste UPO som genomgått arbetet.
 • Fortsatt planering av Huvudämneskvällen.
 • Veckomöten och vardagligt UPO fix.
 • Evalueringspanels möte. 

Anton Mattsson

 • Designat vappen halarmärket
 • Uppdaterat sociala medier & hemsidan
 • Deltagit på viestintälive

Pippi Blomqvist 

 • Anordnande av Välmåendeveckans evenemang, bland annat Paneldiskussion om sexuellt välmående 
 • Veckomöte med intressebevakarna, möte med UniSport, möte om högskolornas tillgänglighetsplan med FSF 
 • Övervakning på EC:s Techno Night evenemang