Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 12/2022

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 12/2022

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 30.3.2022 kl. 10:05

Närvarande:

Emilia Winqvist, Ida Havunta, Pia Blomqvist, William Sundell, Hampus Nordin, Jennifer Holmberg, Anton Mattsson, Selma Lumio, Sinéad Obrey, Emma Lindvall 

Mötet öppnades kl. 10:05 av ordförande Winqvist 

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Centralvalnämndens ordförandepost lediganslogs
 • Hela styrelsen representerar på KYs årsfest
 • Styrelsen diskuterar innehållet av frågor för välmåendeveckans paneldiskussion

Anmälningsärenden

 • Ledamot Holmberg meddelar att välmåendeveckan börjat
 • Ledamot Blomqvist meddelar att styrelsen representerat under Pampasveckan i Vasa. Blomqvist meddelar även att Sopo-utskottets rekrytering börjat

Styrelsens aktiviteter

12/2022

Gemensamma

 • Deltagit på fullmäktigemöte
 • Hälsat på SSHV under pampasveckan
 • Hjälpt med välmåendeveckan

Emilia Winqvist

 • Haft möten med Kylli angående nordiska finalen av business case tävlingen
 • Utrett offerter och utrymmen för case finalens tillställningar
 • Möte med KY och TF angående alumnverksamhete
 • Mejl angående alumnverksamheten med bland annat MK
 • Möten med Topias från KY
 • Möte med Finlands Ekonomerna och med HEBS ry:s ansökan till Finlands ekonomer
 • Planeringsmöte om Tradbörs
 • Anmälningar om Tradbörs
 • Praktikaliteter kring tygmärket för Ukraina
 • Ärenden relaterat till bokslut och verksamhetsberättelsen
 • Kontakt med intressenter om diverse ärenden
 • Kontakt med kommittér om frågor

Anton Mattsson

 • Möte med KY om alumnverksamhet
 • Beställt Ryggmärken
 • Designat SOME material
 • Uppdaterat hemsidan och sociala medier
 • Fixat hemsidan

Ida Havunta

 • Möten: UPO, Hanken, intressebevakarna, Utveckling av studier möte
 • Möte med Gekko
 • Planerat Equis fortskridandet och Huvudämneskvällen 
 • Övervaka Afterski-festen
 • Dagligt kontinuerligt UPO arbete

Pippi Blomqvist 

 • Veckomöte med intresebevakarna 
 • Möte med SHVS 
 • Möte med UniSport 
 • Planeringsmöte med Selma om SHS Pride och vappen
 • Planering av sopo-utskottet samt desss marknadsföring
 • Koordinering av gästblogginlägg och svarande på mejl 
 • Utdelning av gratis mensskydd till Hankens och Studentkårens toaletter
 • Uppsättande av marknadsföring för StödHankeit-verksamheten
 • Skapande av Instagram-konto till sopoutskottet samt skapande och publicering av maknadsföringsmaterial 
 • Förberedande samt anordnande av Paint&Mind evenemanget på Casa 
 • Kontaktande av nya kandidater för paneldiskussionen
 • Kommunikation och marknadsföring för Välmåendeveckans program
 • Deltagande på NU:s investeringsworkshop

Jennifer Holmberg

 • Stöttat Pippi i arbete med Välmåendeveckan
 • Påmint kommittéeordförande om SEHP-planen och samlat in de sista
 • Skickat ut feedback och tips and tricks angående SEHP-planerna
 • Gått igenom materialet för HOAS nästa styrelsemöte

William Sundell

 • Genomfört en intressant och lyckad investeringsdiskussion under Välmåendeveckan
 • Genomfört en lyckad exkursion till Wärtislä
 • Satt igång rekrytering av flera medlemmar till Näringslivsutskottet

Hampus Nordin

 • Hanterat bokningar
 • Husbolagsmöte
 • Hjälpt till med välmåendeveckans evenemang
 • Fixat kårens inre glasdörrs golvplatta
 • Försökt fixa Casas micar men kom fram till att det behöver köpas nya
 • Bokat in alla större evenemang för hösten

Selma Lumio

 • Övervakat AfterSki festen
 • Möte med olika kommittéer gällande deras verksamhet och stödjande
 • Möte gällande alumniverksamheten
 • Möte med företrädare gällande kommande Vappen arrangemang
 • Hjälpt till med välmåendeveckan genom att handla, kollat tekniken inför panel diskussion, varit i kontakt med nyckelpersoner och hittat lösningar till förändringar