Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 41/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 41/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 14.12.2021 kl. 09:08 – 09:27

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Alexandra Eriksson & Daniel Hasselström

Mötet öppnades kl. 09:08 av ordförande Karlsson.

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen beslöt att Årsfestkommittéen får använda SHS emblem i samband med SHS årsfest
 • Styrelsen valde Selma Lumio (ordinarie) och Pia Blomqvist (suppleant) i Helsingfors, samt Tobias Holmberg (ordinarie) och Frans Grönholm (suppleant) i Vasa som studeranderepresentanter till SMG (Arbetsgruppen för studentmobilitet)
 • Styrelsen beviljade ett projektbidrag på 40€ åt Johannes Lövdahl angående SSHV:s stödhankeiter.
 • Styrelsen valde att bordlägga erendet om Nominering av kandidater till SHVS delegation till nästa styresemöte.
 • Styrelsen valde Pia Blomqvist som medlem inom Unisports direktion under verksamhetsåret 2022 
 • Styrelsen valde Pia Blomqvist till ordförande för Hankeiternas välmåendegrup för mandatperioden 1.1.2022 – 31.12.2022
 • Styrelsen valde Jennifer Holmberg som representant inom HOAS

Styrelsens aktiviteter

Daniel Karlsson

 • Arbete kring sökandet av en ny kurator för studentkåren
 • Arbete kring rekryterandet av en ny ekonsek
 • Planerat och hållit skolningar för den nya styrelsen
 • Arbete kring verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret 2022
 • Deltagit på FSF:s ledningseminarium
 • Deltagit på FSF:s julglögg
 • Skrivit en sista hälsning till SSHV:s Nötte-tidning
 • Andra administrativa uppgifter och övrig korrespondens

Alexandra Eriksson

 • SHVS prep möte inför direktionsmöte
 • SoPo skolning, intressebevakningsskolning, jämlikhetsskolning + välmåendeskolning för nya styrelsen

Daniel Hasselström

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten samt början på våren
 • Ordnat skolningar för nya styrelsen 
 • Planerat sista Halarfesten på Heidis för i år
 • Koordinerat projektbidragsansökan
 • Varit i kontakt med NHHS och Sasse och planerat kommande gemensamma evenemang

Sebastian Ståhlberg

 • Vplan
 • FSF eftermiddag
 • WSC möte
 • WSC fakturering och bokslut
 • Skolningar 

Emilia Winqvist

 • Deltagit på johdon semma
 • Haft och deltagit på skolningar
 • Representerat på Enklaavis 30 års jubileum
 • Deltagit på AR mötet
 • Deltagit på KPV vaihto
 • Hjälpt med hemsidan och G-suites
 • Upprätthållit sociala medierna
 • Förfrågningar och annat knas på info@shs.fi
 • Fixat kring julkort

Emma Lindvall

 • Hållit skolningar för stysse 2022
 • Deltagiet i SYL:s julglögg
 • Intressebevakningsbriefing
 • Ordnat frukost med utbildningsutskottet och Kylli

Emilia Donner

 • Hållit Näringslivsutskottets sista möte för 2021
 • Skolat den nya näringslivsansvariga
 • Skolat styrelsen 2022 inom näringsliv och GSuite + Slack
 • Hållit intervjuer för Näringslivsutskottet
 • Allmänt arbete inom NU

Mötet avslutades av ordförande Karlsson kl. 09:27.