Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 42/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 42/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 15.12.2021 kl. 10:06 – 10:48

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Emma Lindvall, Emilia Winqvist, Alexandra Eriksson, Daniel Hasselström, Sebastian Ståhlberg, Emilia Donner, Sinéad Obrey

Mötet öppnades kl. 10:06 av ordförande Karlsson

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om diciplinära åtgärder för incidenten som förefallit den 28.11.2021.
 • Beslöt om att bevilja undantagslov.
 • Beslöt om ändamålsenlig användning av understöd från Tre Smeder. 
 • Beslöt om förslag av studeranderepresentanter.

Anmälningsärenden

 • Ledamot Hasselström  meddelar att årets sista Halarfest ordnades under tisdagen.

Styrelsens aktiviteter

Daniel Karlsson

 • Deltagit på KPV-nätverkets skiftestillställning
 • Övriga administrativa uppgifter samt övrig korrespondens

Emilia Winqvist

 • Deltagit på KPV skifte
 • Löst problem med hemsidans server
 • Svarat på info@shs.fi e-postar

Alexandra Eriksson

 • Möte med Marika från Unisport, Fanny Hindsberg från Hanken angående “Liikkuva korkeakoulu”
 • Meddelat våra intresseorganisationer om vem som är min efterträdare

Daniel Hasselström

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren
 • Deltagit i årets sista Halarfesten på Heidis 
 • Planerat årets sista Källarkväll

Emilia Donner

 • Gjort handovers för alla företag och partners till William
 • Följt upp alla företagssamarbeten
 • Fakturerat  

Emma Lindvall

 • Arrangerat möte 9/2021 med Utbildningsutskottet
 • Rekrytering av studeranderepresentanter
 • Svarat på diverse mail

Mötet avslutades 10.48 av styrelseordförande Karlsson.