Mötesreferat

Mötesreferat fullmäktigemöte 13/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötessreferat för fullmäktigemöte 13/2021

Plats: Rum A411 på Hanken i Helsingfors, Vasa samt mötesplattformen

Microsoft Teams

Tid: Onsdag 15.12 kl. 17.00

Mötet öppnades av mötesordförande Petteri Tuokila kl. 17:02. 

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Verksamhetsplanen för SHS 2022 fastställdes 
  • Budgeten för SHS 2022 fastställdes 
  • Val av kurator för kommande mandatperiod bordlades till följande möte. 
  • Nicole Gustafsson (suppleant: Fanny Hindsberg), Ida Havunta (suppleant: Nea Olsson), Robin Eriksson (suppleant: Nathalie Wikman), Nina Sundblad (suppleant: Louisa Lindbäck), Rebecca Laaksonen (suppleant: Axel Anderson) samt Emilia Sparf (suppleant: Felix Anderson) valdes till studeranderepresentanter för Universitetskollegiet under kommande mandatperiod, 1.1.2022 – 31.12.2023. 
  • Daniel Hasselström, Jasper Karlsson och Ville Ruokonen valdes till studeranderepresentanter för SESS styrelse under kommande mandatperiod, 01/2022-12/2023.
  • Mikael Olin valdes som sakkunnig till SESS styrelse för kommande mandatperiod, 01/2022-12/2024.