Blogg

Kurs: Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen

Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen


Omfattning: 15 sp
Kurskod: 5745
Ges: Våren 2022 i P3-P4 (januari-maj)


Allmän beskrivning:
Kursen är en samarbetskurs mellan Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, och består av tre delprestationer:
Gränsöverskridande affärer – Företag och marknadsföring, utmaningar och möjligheter (5 sp)
Gränsöverskridande perspektiv på planering och utvecklingsarbete (5 sp)
Kommunikation inom organisationer i gränsregioner (5 sp)

Kursen ges på svenska (och delvis på engelska).


Kursen syftar till att ge en djupare analys av förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete och planering i gränsområden (exempelvis Kvarken, Tornedalen, Nordkalotten) med hänsyn tagen till kulturella skillnader och likheter, språkens betydelse för förståelse och kommunikation, förutsättningar för regional ekonomisk utveckling över nationsgräns.

Kursens övergripande akademiska syfte att är att systematiskt studera förutsättningarna för regional utveckling, gemensamma ekonomiska och strategiska målsättningar med barriärer såsom språk, kultur, historia, avstånd, regelverk och administrativa gränser. Målet är att studenterna skall kunna arbeta med gränsöverskridande verksamheter såsom ekonomisk utveckling, planering, företagssamarbete m.m. i gränsområden i allmänhet.

Kursen strävar att ha två fysiska träffar, en i Umeå och en i Vasa. Alla tre delprestationer går parallellt.

Kursen lämpar sig både för kandidat- och magisterstuderande.

Mer information: marit.nilsson-vare@hanken.fi