Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 40/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 36/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 8.12.2021 kl. 10:09

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Emma lindvall, Emilia Winqvist,, Anton Nilsson, Alexandra Eriksson, Daniel Hasselström, Sebastian Ståhlberg, Emilia Donner, Sinéad Obrey

Mötet öppnades kl. 10:09 av ordförande Karlsson

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om förslag av studeranderepresentanter inom SESS styrelse för fullmäktige.
 • Beslöt om att lediganslå posten kvartalets hankeit.
 • Beslöt om att godkänna studierepresentanten inom HGSE:s direktion.
 • Beslöt om att bevilja undantagslov.
 • Beslöt om att bevilja IB-bokhandeln lov att införskaffa nya SHS produkter.
 • Beslöt om att tillägga studeranderepresentanter till Universitetskollegiet.

Anmälningsärenden

 • Ledamot Eriksson meddelar att styrelsen deltagit vid SSHV:s årsfest i Vasa.
 • Ledamot Hasselström meddelar att styrelsemedlemmar deltagit vid fackeltåget under självständighetsdagen. 

Styrelsens aktiviteter

40/2021

Gemensamma

 • Representerat SHS på SSHV:s årsfest i Vasa
 • Rektorskaffe

Daniel Karlsson 

 • Deltagit på fackeltåget och hållit ett tal på Helsingfors domkyrkas trappor
 • Deltagit på SHS fullmäktiges aftonskola där utkastet på verksamhetsplanen och budgeten för 2022 presenterades
 • Skrivit tal för självständighetsdagens fackeltåg
 • Skrivit tal för SSHV:s solenna akt
 • Arbete med rekrytering av ekonsek
 • Möte angående studeranderepresentanter för HGSE:s direktion
 • Andra administrativa uppgifter och övrig korrespondens

Emma Lindvall

 • Deltagit i Ordförandeutskottets möte
 • Möte med Hankens disciplinnämnd
 • Förberett frukostevenemang med Utbildningsutskottet och Kylli
 • Gjort material till sociala media
 • Förberett skolningar till nästa års styrelse
 • Deltagit i fackeltåget

Alexandra Eriksson

 • Deltagit på studerandes fackeltåg
 • Möte med Lydia (SSHV), Clara (SSHV) och Pia (SHS)
 • Hankeiternas välmpendegruppmöte

Daniel Hasselström

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten
 • Ordnat ordförandeutskottets möte
 • Ordnat studerandes självständighets fackeltåget den 6.12.2021. 
 • Ordnat SHS Julvecka
 • Ordnat tredje Halarkalaset på Heidis 
 • Varit i kontakt med NHHS och Sasse och planerat kommande gemensamma evenemang.

Emilia Winqvist

 • Skickat och gjort nyhetsbrevet
 • Deltagit på aftonskolan
 • Svarat på frågor till info@shs.fi
 • Gjort nya G-suites användare
 • Fixat på hemsidan
 • Planerat styrelsens julkort
 • Upprätthållit sociala medierna
 • Deltog på ordförande utskottets möte
 • Skrivit på testamente

Anton Nilsson

 • Koordinering bokningar kring kommitte intervjuer
 • Fixat ljud och ljus systemet efter att KSO använt och gjort nåt fel.
 • Koordinerat med städföretaget
 • Skrivit på testamentet
 • Varit i kontakt med servicebolaget angående tömning av söndriga bord och stolar 

Sebastian Ståhlberg

 • Skrivit på testamentet
 • Hjälpt Emma med att söka studrep
 • WSC
  • Fakturering 
 • Kopolive
 • Förberett skolningar till nästa års styrelse

Emilia Donner

 • Hållit kontakt med företagspartners, t.ex. Talenom, EY and Nordea
 • Haft NU-intervjuer tillsammans med William Sundell
 • Planerat sista NU-mötet för i år
 • Varit i kontakt med alla NU-medlemmar angående att fortsätta nästa år

Mötet avslutades av Ordförande Karlsson kl. 10:23