Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 39/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 39/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 1.12.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Emma Lindvall, Emilia Winqvist, Anton Nilsson, Alexandra Eriksson, Daniel Hasselström, Emilia Donner och Sebastian Ståhlberg.

Mötet öppnades kl. 10:06 av ordförande Karlsson.

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen utsedde förslag av studeranderepresentanter till Universitetskollegiet för mandatperioden 1.1.2022-31.12.2023. Studentkårens fullmäktige tar det slutgiltiga beslutet i ärendet. 
 • Styrelsen beslöt att lediganslå en studeranderepresentantpost för perioden 01/2022-12/2023 i SESS styrelse, eftersom studeranderepresentant Donner är tvungen att avgå med omedelbar verkan.
 • Styrelsen valde att föreslå en studeranderepresentant till SESS styrelse under mandatperioden 1/2022 – 12/2023. Studentkårens fullmäktige tar det slutgiltiga beslutet i ärendet. 
 • Styrelsen valde att föreslå en sakkunnig till SESS styrelse under mandatperioden 1/2022 – 12/2024. Studentkårens fullmäktige tar det slutgiltiga beslutet i ärendet. 
 • Styrelsen diskuterade hur understöd från stiftelsen Tre Smeder ska användas på ett ändamålsenligt sätt.

Anmälningsärenden

 • Ledamot Eriksson anmäler att hon och ledamot Donner under veckoslutet deltagit vid Finanssis årsfest i Uleåborg, samt Helsingfors Universitets Studentkårs årsfest. Hon anmäler också att flera ledamöter träffat studentkårens vänföreningar Codex, Thorax och Teknologföreningen.

Styrelsens aktiviteter

39/2021

Gemensamma

 • Träff med styrelserna för Codex, Thorax & Teknologföreningen
 • Prorektorsmöte
 • Fullmäktigemöte

Daniel Karlsson 

 • Representerat SHS på Ekonombrevutdelningens middag och hållit tal där
 • Haft möte om möjligt införskaffande av glas till evenemang i enlighet med studentkårens hållbarhetsmål
 • Diskussion med KPV-nätverket angående avslutandet av verksamhetsåret
 • Representerat SHS på Merkantila Klubbens årsfest
 • Annat administrativt arbete och övrig korrespondens

Emma Lindvall

 • Skolad Sinéad angående utbildningspolitik och intern intressebevakning
 • Förberedelser inför prorektorsmöte
 • Intressebevakningsbriefing med socialpolitiskt och högskolepolitiskt ansvariga
 • Rekrytering av studeranderepresentanter till universitetskollegiet
 • Planerat ett frukostevenemang med utbildningsutskottet och Kylli
 • Hanterat feedback från studerande och hjälpt studeranderepresentanter
 • Gjort diverse research och varit i kontakt med Hanken i diverse ärenden.

Alexandra Eriksson

 • Skolat Sinead angående SoPo posten
 • Hoas “nimitysvalmisteluvaliokunnan valinta periaatteista sopiminen” möte
 • Deltagit på Finanssis årsfest i Uleåborg tillsammans med Domppa
 • Deltagit på HUS årsfest tillsammans med Domppa
 • Intressebevakningsbriefing med Emma och Basse

Emilia Donner

 • Repsat SHS på Finanssi rys och HUS årsfester
 • Preppat kommande Näringslivsansvarige inför sin fullmäktigegrillning och introducerat honom till NU och rekryteringsprocessen
 • Haft möte med Fiskars
 • Kontakt med kommittéer, t.ex. ÅFK och EC
 • Haft briefing om näringslivsverksamheten med SHS nya gensek

Daniel Hasselström

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten
 • Planerat och deltagit på möte angående studerandes självständighets fackeltåget som sker den 6.12.2021. Jag har bokat och fixat ljudsystemet och elen till Senatstorget under fackeltåget och även fixa 2 vakter och en trafikväglädare till evenemanget.
 • Ordnat årets första sykväll på kåren
 • Ordnat andra Halarkalaset på Heidies 
 • Varit i kontakt med NHHS och Sasse och planerat kommande gemensamma evenemang.

Emilia Winqvist

 • Övervakat på Gamylen
 • Sammanställt material till nyhetsbrevet
 • Skolat gensek angående kommunikation och hållbarhet
 • Hjälpt kommitteer och andra intressenter att marknadsföra sina rekryn/ evenemang
 • Fixat på digitala arkivet
 • Fixat på hemsidan
 • Informerat om Sisu
 • Vanliga SoMe, hemsida och G-suites ärenden

Sebastian Ståhlberg

 • WSC
 • OLL
 • FSF
 • Övervakat Gamylen
 • Skolning

Anton Nilsson

 • Koordinering av bokningar under hösten och för inkommande vår
 • Hållbara muggar till evenmang, offert frågat för att göra studentkåren mera hållbar.
 • Koordinerat med städföretaget

Mötet avslutades av Ordförande Karlsson kl. 10:28.