Mötesreferat

Mötesreferat fullmäktigemöte 12/2021

Svenska handelshögskolans studentkår

Mötesreferat för möte 12/2021

Plats: Rum A411 på Hanken i Helsingfors, Vasa samt mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: 30.11.2021 kl. 17:00

Mötet öppnades av mötesordförande Petteri Tuokila kl. 17:05

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • SHS styrelse redogjorde för sina aktiviteter
  • Fullmäktige godkände Emilia Winqvist förslag till styrelsen 2022