Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 38/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 38/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 24.11.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Emma lindvall, Emilia Winqvist, Anton Nilsson, Alexandra Eriksson, Daniel Hasselström, Emilia Donner, Sebastian Ståhlberg

Mötet öppnades kl. 10:03.

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen beviljade rättigheter till studentkårens banktjänster till den nya generalsekreteraren
 • Styrelsen tog ett beslut att införa coronapass på studentkårens evenemang i enlighet med Regionförvaltningsverkets nya beslut och utfärdar noggrannare instruktioner till kommittéer och klubbar.
 • Styrelsen beviljade en projektbidragsansökan av Utbildningsutskottet.
 • Styrelsen beviljade undantagslov till Casa Nostra i samband med Gamylen.

Anmälningsärenden

 • Höstens första Halarkalas på Heidi’s ordnades igår 23.11
 • SHS delegation som bestod av Sebastian Ståhlberg, Alexandra Eriksson, Emma Lindvall, Emilia Donner, Oscar Byman och Emilia Winqvist deltog i FSFs förbundsmöte 18-20.11 i Korpilampi.
 • Daniel deltog på Finlands Ekonomers förbundsmöte 19-20.11 i Helsingfors.
 • SHS nya Generalsekreterare Sinéad Obrey är på plats på ett officiellt styrelsemöte för första gången.
 • Ståhlberg och Hasselström uppnådde 48 studsningar med volleyboll på kåren.

Styrelsens aktiviteter

38/2021

Gemensamma

 • Två fullmäktigemöten
 • Möte om verksamhetsplanen

Daniel Karlsson

 • Representerat SHS på Finlands Ekonomers förbundsmöte. På mötet bestämdes bland annat om Ekonomernas nya strategi för 2021-2025, verksamhetsplanen för 2022 och budgeten för 2022
 • Deltagit på möte med KPV-gruppen inför Finlands Ekonomers förbundsmöte
 • Deltagit på möte för Hankens arbetsgrupp angående riktlinjer för coronaviruspandemin
 • Haft skolning för generalsekreteraren
 • Administrativa arbetsuppgifter och övrig korrespondens

Emma Lindvall

 • Möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga
 • Koordinerat studiecirklar i emsen och nationalekonomi
 • Övervakade Skojrejs
 • Intressebevakningsbriefing med social- och högskolepolitiskt ansvariga
 • Diskussion med Hanken gällande om dokumentmallarna kunde publiceras på nytt

Alexandra “Axu” Eriksson

 • FSF
 • Förbundsmöte
 • Hoas
 • Möte med Matti Tujula angående det aktuella inom Hoas
 • Övervakat på halarutdelningen
 • FSF
 • Federation meeting
 • Hoas
 • Meeting with Matti Tujula regarding the current situation within Hoas
 • Supervised at “Halarutdelningen”

Sebastian Ståhlberg

 • Förbundsmöte
 • WSC
 • OLL 
 • Högskolan i rörelse

Emilia “Domppa” Donner

 • Deltagit på FSFs förbundsmöte
 • Planerat och hållit NU-möte
 • Planerat NUs verksamhet till slutet av året
 • Börjat rekrytera NU 2022
 • Hållit takeover på NUs Instagram
 • Haft kontakt med gamla och potentiella företagspartners, t.ex. UniSport, Talenom, Nordea, EY och Lime Technologies
 • Varit i kontakt med tutorer och gulisar angående halarna

Daniel Hasselstrom 

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten
 • Planerat och deltagit på möte angående studerandes självständighets fackeltåget som sker den 6.12.2021. Jag har bokat och fixat ljudsystemet och elen till Senatstorget under fackeltåget och även fixa 2 vakter och en trafikväglädare till evenemanget.
 • Koordinerat projektbidragsansökningar 
 • Har haft mötet med PK och planerat Gamylen.  
 • Varit i kontakt med NHHS och Sasse och planerat kommande gemensamma evenemang
 • Deltagit och fixat första Halarkalaset på Heidi’s 

Emma Lindvall

 • Arbete med verksamhetsplanen för 2022
 • Möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga
 • Förberedelser inför och varit på FSF:s förbundsmöte
 • Förberedelser inför och hållit Utbildningsutskottets möte 8/2021
 • Intressebevakningsbriefing med socialpolitiskt och högskolepolitiskt ansvariga

Anton Nilsson

 • Koordinering av bokningar under hösten och för inkommande vår
 • Skolningar i ljud och ljus system.
 • Offerter till ny strobo samt ljudsystem till Femman och legenda
 • Koordinerat med städföretaget

Mötet avslutades av vice ordförande Lindvall kl. 10:22