Mötesreferat

Mötesreferat fullmäktigemöte 11/2021

Svenska handelshögskolans studentkår

Mötesreferat för fullmäktigemöte 11/2021

Plats: Rum A411 på Hanken i Helsingfors, mötesrum V106 i Vasa samt mötesplattformen Microsoft Teams

Tid: 23.11.2021 kl. 17:00

Mötet öppnades av mötesordförande Petteri Tuokila kl. 17:00

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Ville Ruokonen valdes till skattmästare för Casa Nostra för verksamhetsåret 2022. På förhand hade en ansökan skickats in. Ingen annan ställde upp till posten vid mötet. 
  • Helena Korppi valdes till ordförande för Casa Nostra för verksamhetsåret 2022. På förhand hade en ansökan skickats in. Ingen annan ställde upp till posten vid mötet.
  • Cecilia Dahlberg valdes till ordförande för Exchange Committee för verksamhetsåret 2022. På förhand hade en ansökan skickats in. Ingen annan ställde upp till posten vid mötet.
  • Marika Alkula valdes till ordförande för Programkommittén för verksamhetsåret 2022. På förhand hade en ansökan skickats in. Ingen annan ställde upp till posten vid mötet. 
  • Sofie Eriksson valdes till ordförande för Idrottskomittén för verksamhetsåret 2022. På förhand hade en ansökan skickats in. Ingen annan ställde upp till posten vid mötet. 
  • Lisa Hannelius valdes till ordförande för Informationskomittén för verksamhetsåret 2022. Inga ansökningar hade skickats in på förhand. Hannelius ställde upp till posten på plats. Inga andra ställde upp. 
  • Eliott Tallqvist valdes till ordförande för Äldremannarådet för verksamhetsåret 2022. På förhand hade en ansökan skickats in. Ingen annan ställde upp till posten vid mötet. 
  • Inget förslag på kurator hade kommit in på förhand. Ärendet bordlades till nästa möte. 
  • Fullmäktige förlängde Ramona Teiniläs ordförandeskap för Masters Committee till den 30:e april 2022.