Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 32/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 32/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 13.10.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma lindvall, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner, Nicolina Massa, Robin Eriksson, Julius Tallqvist, Rasmus Sinnemaa, Emilia Sparf 

Mötet öppnades kl. 10:02 av ordförande Karlsson

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen beslöt om de två personer som kommer att ingå i styrelsens förslag på nya studeranderepresentanter till Hankens styrelse som kommer att framföras på SHS fullmäktiges möte vecka 42. Beslöt fattades utifrån det förarbete som rekryteringskommittén gjort samt utifrån den expertis som den nuvarande studeranderepresentanten i Hanken styrelse har delat med sig.
 • Styrelsen valde att bevilja Casa Nostra projektbidrag på 1000 € för att möjliggöra anordnandet av en zillis i anknytning till Herr- & Damsitzarna.
 • Styrelsen beslöt att nästa styrelsemöte, det vill säga styrelsemöte 33/2021 kommer undantagsvis att hållas onsdag 20.10.2021 klockan 9:00. 

Anmälningsärenden

 • Ledamot Nilsson meddelar att den första källarkvällen ordnas 13.10.2021.
 • Ledamot Hasselström meddelar att en jämlikhetsskolning för tutorer och kommittéaktiva ordnats 12.10.2021.

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

 • Rektorskaffe

Daniel Karlsson

 • Presenterat medellånga ekonomiplanen på aftonskolan
 • Arbetat på medellånga ekonomiplanen
 • Deltagit på Understödsföreningens styrelsemöte samt tackmiddag för avgående ledamöter
 • Deltagit på Hankendagen
 • Arbete kring rekrytering av ny generalsekreterare
 • Administrativt arbete och övrig korrespondens

Emma Lindvall

 • Koordinering och genomförande av UU:s deltagande i Välmåendeveckan
 • Koordinering och genomförande (INK) av fotografering till UU:s bildarkiv
 • Koordinering av arbete relaterat till rekryteringen av studeranderepresentanter till Hanken styrelse och förberett material till styrelsemöte 32/2021
 • Koordinering av UU:s deltagande i kårmässan
 • Jämfört det jag gjort hittills under året med verksamhetsplanen och implementeringsplanen
 • Börjat kolla på utkast till utbildningspolitiska delen av verksamhetsplanen 2022
 • Deltagit i fullmäktiges aftonskola
 • Deltagit i Hankendagen
 • Deltagit i två dagars psykisk första hjälp-skolning
 • Intressebevakningsbriefing med social- och högskolepolitiskt ansvariga
 • Fört vidare feedback som kom på Utbildningsutskottets punkt under välmåendeveckan

Emilia Winqvist

 • Skickat ut nyhetsbrevet
 • Planerat world food day evenemang
 • Varit i kontakt men Hanken om hållbarhetsprojekt
 • Haft möten angående SISU och kommunikation om ärendet
 • Förberett inför aftonskolan
 • Deltagit på aftonskolan och presenterat kommunikationsplanen
 • Reviderat kommunikationsplanen enligt kommentarer
 • Hjälpt med problem kring hemsidan 
 • Varit i kontakt me Hankens IT tjänster
 • Fixa shs.fi kalender och laggt till evenemang dit
 • Marknadsfört evenemang på sociala medier 
 • Skött sociala medierna med bland annat monday update och veckans recap
 • Gjort nya G-suites användare

Alexandra Eriksson

 • Deltagit på sopo-live
 • Talat bl.a om FPA
 • Organiserat och ordnat med Alexandra Ohls som hade workshop på student kåren under välmåendeveckan
 • Organiserat med “Kaffe och chill med Elsa på student kåren”
 • Intressebevakningsbriefing
 • Högskolan i rörelse
 • SYL förbundsmöte
 • Jämlikhetsplanering med Dante + jämlikhetsskolning för våra kommiteer
 • Koordinerat Hankeiternas välmåendegruppmöte 
 • StödHankeiterna
 • Uppdaterat hemsidan
 • Skapat en WhatsAppgrupp för att lättare kunna kommunicera
 • Koordinerat för att ordna morgonmål för StödHankeiterna på kåren

Daniel Hasselström

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren med tanke på att restriktionerna ändrar till full kapacitet
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten
 • Planerat och deltagit på möte angående studerandes självständighets fackeltåget som sker den 6.12.2021. SHS kommer att vara ansvariga för att boka och fixa ljudet och ljuset på Senatstorget under fackeltåget och även fixa 2 vakter till evenemanget.
 • Deltagit i Nordic Board möte var vi beslöt att ordna ett “Mini Nordic Forum” den 9.11-11.11.2021 i Finland tillsammans med KY, var huvudfokusen skulle vara att planera Nordic Forum 2022 och se till att traditionen inte dör ut. 
 • Haft möte med KY och planera vidare på Nordic Forum
 • Koordinerat projektbidragsansökningar
 • Koordinerat speciallovsansökningar
 • Koordinerat och planerat Ekonombrevsutdelningen
 • Har haft mötet med PK och blivande ekonomer och planerat Gamylen
 • Planerat Skojrejs med PK och skickat inbjudningar till TF,Codex och Thorax styrelser
 • Koordinerat och fixat ett samarbete mellan IHD och Hanken. Ideen är att IHD skulle hjälpa till på Hankens evenemang (tex i narikkan) och sedan skulle IHD få betalt för det
 • Varit i kontakt med NHHS och Sasse och planerat kommande gemensamma evenemang
 • Deltagit i snack och snäx med studiecoachen Alexandra Ols under välmående veckan
 • Deltagit i Hankendagen
 • Planerat jämlikhetsskolning tillsammans med Axu
 • Hållit en jämlikhetsskolning till alla tutorer samt förtroendevalda

Emilia Donner

 • Hjälpt till med välmåendeveckan och takeover på Niords Instagram
 • Haft möte med PK angående Skojrejs sponsoring
 • Deltagit i Hankendagen
 • Representerat SHS på YLONZ
 • Fått bekräftelse på halarbeställningens kostnader från leverantören, resultatet blir mycket bra i år
 • Rekryterat en ny medlem, Lisa Hannelius, till NUs marknadsföringsteam
 • Planerat och hållit NU-möte
 • Planerat sponsutskottets första möte
 • Hållit kontakt med partners och potentiella partners (EY, Sponda, Nordea, Trainers’ House, PwC, Suomen Ekonomit)
 • Planerat EYs Company of the Week
 • Hållit jämlikhetsskolning för Gekko

Sebastian Ståhlberg

 • Finlands studentkårers förbund
 • Webinarie 
 • Kopolive
 • World Student Capital
  • Ekonomi och evenemang
 • Förbundsmöte
  • partners
 • Intressebevakningsbriefing
 • Högskolan i rörelse
  • Rektorskaffe

Anton Nilsson

 • Ansök om understöd för nytt ljud och ljudsystem till Casa samt acceptera en offert. Nya systemet installeras senast om 6 veckor. 
 • Utveckla kårens bokningssystem, nu får alla som bokar ett mail med de viktigaste infon 3 dagar före, regler,städkrav och husbolag anmälan.
 • Installera Legendas nya ljudsystem samt städat legenda och dragit elen på nytt till kylskåpen så att de inte stänger av sig när man inte är i utrymmet. Med detta undviker vi vi möglade kylskåp
 • Slutfört revideringen av Komunikationsplanen.
 • Rekrytering av generalsekreterare, hittat kandidater → processen nu hos KO och FM ordf 
 • Påbörjat rekrytering av ny Kurator
 • Allmän kordinering med bokningar,husbolaget och andra intressenter på kåren. 
 • Planerat och verkställande av första källarkvällen

Mötet avslutades av ordförande Karlsson 10:33.