Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 33/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 33/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 20.10.2021 kl. 9:00

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Emma lindvall, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Alexandra Eriksson, Daniel Hasselström

Mötet öppnades kl. 10:09 av ordförande Karlsson

Emilia Donner anlände kl. 10:10

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Lediganslår representanter till Svenska ekonomie studenters stiftelses förvaltningsråd

Anmälningsärenden

 • SHS har upprätthållit goda kontakter till SASSEs styrelse

Styrelsens aktiviteter

33/2021

Gemensamma

 • Deltagit på Herr och Dam, samt extern intressebevakning i form av kontakt med SASSE.
 • Deltagit på Kårpampen

Daniel Karlsson

 • Deltagit på FSF’s ledningsseminarium på Sveaborg
 • Möte med Nordic Board inför Nordic Forum
 • Intervju och arbete kring rekryteringen av en ny generalsekreterare
 • Deltagit på möte med Hankens arbetsgrupp angående riktlinjer för coronaviruspandemin
 • Möte med Fyramannarådet
 • Deltagit på invigningen av Handelsgillets nyrenoverade lokaler
 • Arbete på medellånga ekonomiplanen
 • Administrativt arbete och övrig korrespondens

Emma Lindvall

 • Kopolive
 • Möte om feedbackdialoger med Hanken
 • Intervju med kandidat till generalsekreterare
 • Koordinerat studiecirklar och studeranderepresentanter
 • Arbete med rekryteringen av studeranderepresentanter till Hankens styrelse

Emilia Winqvist

 • Deltagit på Utbildningsrådets möte och diskuterat bland annat nästa läsårs datum
 • Hälsat på SASSE i Stockholm
 • Haft möten angående Sisu kommunikation
 • Upprätthållit sociala medierna
 • Svarat på frågor som kommit till info@shs.fi
 • Hjälpt med hemsidan och uppdaterat den
 • Förberett inför fullmäktigemötet
 • Förberett inför verksamhetsplanen 2022
 • Övervakat ECs rave på Casa
 • Ordnat evenemang till World Food Day

Alexandra Eriksson

 •  FSF
 • Sopo- live
 • Hoas 
 • Möte med Matti Tujula angående det aktuella inom Hoas
 • “Nimitysvalmisteluvaliokunta” möte med representanter från HUS, AUS samt två från Hoas styrelse
 • SHVS
 • “Eteläiseen alueen johtokunta”
 • Diskuterade allmän strategi i den nya gruppen
 • Representerat SHS i Stockholm på Handels
 • StödHankeiter
 • Koordinerat med de nya StödHankeiterna och lagt upp dem på hemsidan
 • Bestäm morgonmålsträff på kåren

Daniel Hasselström

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten
 • Planerat studerandes självständighets fackeltåget som sker den 6.12.2021. SHS kommer att vara ansvariga för att boka och fixa ljudet och ljuset på Senatstorget under fackeltåget och även fixa 2 vakter till evenemanget. Har redan hittat en av dessa vakter. 
 • Planerat Nordic Forum som sker den 9.11-11.11.2021 i Finland tillsammans med KY. Har även lagat en anmälningsblankett samt ett schema för evenemanget och skickat iväg inbjudningarna och bokat utrymmen. 
 • Koordinerat projektbidragsansökningar
 • Koordinerat och planerat Ekonombrevsutdelningen
 • Har haft mötet med PK och Hanken angående planeringen av Skojrejs
 • Koordinerat inbjudningar till Skojrejs av TF,Codex och Thorax styrelser
 • Koordinerat och fixat ett samarbete mellan IHD och Hanken. Ideen är att IHD skulle hjälpa till på Hankens evenemang (tex i narikkan) och sedan skulle IHD få betalt för det
 • Planerat Kårmässan som sker den 27.10 fysiskt i Hankens foajé
 • Planera och ordna Källarkväll
 • Deltagit i EY:s Company of the Week
 • Deltagit i Kårpampsmiddagen
 • Hjälpt CN med Herr & Dam middagen och övervakat efterfesten
 • Deltagit i Herr & Dam Zillisen
 • Hälsat på Sasse i Stockholm

Emilia Donner

 • Planerat och genomfört årets första Company of the Week på plats i kårens utrymmen
 • Representerat SHS på Handelsgillets evenemang fredag 15.10
 • Följt upp halarbeställningen
 • Planerat sponsutskottets första möte
 • Varit i kontakt med kårmedlemmar angående sponssökning
 • Svarat på kårmedlemmars frågor angående näringslivsverksamhet
 • Representerat SHS i Stockholm på Handels
 • Talat med en potentiell efterträdare
 • Planerat Nordic Forum

Sebastian Ståhlberg

 • WSC
 • Kopolive
 • Webinarie
 • Landskapsvalsskolning

Anton Nilsson

 • Koordinera bokningar samt gått igenom hur utrymmen fungerar med  olika personer.
 • Haft dialog med KSO angående våra gemensamma utrymmen och hur vi skall kunna ordna fester i två utrymmen samtidigt så att allt går bra 
 • Fortsatt rekrytering av kurator och påbörja ny rekrytering av generalsekreterare. 
 • Hjälpt EC att ordna Casas första rave. 
 • Deltagit på IR möte för företagsledning och entreprenörskap var resultatgenomgång varit på agendan.
 • Förberett och vidare verkställande av inkommande källarkvällar

Mötet avslutades den 20.10 kl  9:14 av ordförande Karlsson.