Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 31/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 31/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 06.10.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Emma lindvall, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner, Alina Anderson, Nicole Gustafsson, Julius Tallqvist, Nicolina Massa, Victor Heerman, Robin Eriksson, Lydia Nystén, Erika Storfors, Andreas Lindén. 

Alexandra Eriksson anländer 10.52 på möte. 

Elliott Tallqvist anländer 11.14 till möte. 

Mötet öppnades kl. 10:04  av ordförande Karlsson

Styrelsen diskuterade och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen beviljar följande projekt bidrag: World Food Day beviljas 150 euro dras av styrelsen. 
 • Styrelsen beviljade inte projekt bidrag till Women’s Career Society  till WCS och uppmanar dem att delta i kårmässan så de kan lyfta klubb bidrag istället för detta. 
 • Styrelsen lediganslår kvartalet hankeit. Sista datumet att skicka in ansökan: 21.10.2021
 • Styrelsen beslöt om disciplina åtgärder efter händelserna (2-3.10): 
  • Styrelsen tilldelar en varning till Casa Nostra, innehållet av varningen angår bastujatkon och vissa evenmang. 
  • Styrelsen delar ut även en skriftlig varning till några studentkårs medlemmar och deras kårnycklar tas bort för en tid framåt
  • Styrelsen portar även några individer från evenmang på Casa för en vis tid framåt samt deras kårnycklar tas bort. 
  • Styrelsen beslutar även att sillisar endast får ordnas i Casa salen och inga andra kårutrymmen får användas under sillizar. 

Anmälningsärenden

 • Styrelsen har upprätthållt kontakten till AAY samt Premio via årsfester
 • Kårhunden Myssly på plats

Styrelsens aktiviteter

Daniel Karlsson

 • Planeringsmöte med KY inför Nordic Forum
 • Representerat SHS på AUS:s årsfest
 • Arbete kring rekryteringen av en ny generalsekreterare
 • Skrivit text till Nötte
 • Adminstrativa uppgifter
 • Övrig korrespondens

Emma Lindvall

 • Planering av återkopplingsdialoger med Hanken
 • Möte med SU:s ordförande gällande rekryteringen av studeranderepresentant till Hankens styrelse
 • Fortsatt planera UU-möte 7/2021
 • Koordinering av studiecirklar, studeranderepresentanterna, UU:s deltagande i Välmåendeveckan och fotografering till UU:s bildarkiv
 • Bistått ordförande i diverse uppgifter
 • Intressebevakningsbriefing med social- och högskolepolitiskt ansvariga
 • Skapat UU-posters och sociala media material gällande publiceringen av rapporten till Hanken om hur studerande vill att studierna ska se ut efter pandemin
 • Arkivering
 • Förberett material för SHS styrelse med rekryteringskommittén gällande rekryteringen av studeranderepresentanter till Hankens styrelse

Daniel Hasselström

 • Planerade de kommande evenemangena på studentkåren med tanke på att restriktionerna ändrar till full kapacitet
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang under hösten
 • Planerat och deltagit på möte angående studerandes självständighets fackeltåget som sker den 6.12.2021. SHS kommer att vara ansvariga för att boka och fixa ljudet och ljuset på Senatstorget under fackeltåget och även fixa 2 vakter till evenemanget.
 • Deltagit i Nordic Board möte var vi beslöt att ordna ett “Mini Nordic Forum” den 9.11-11.11.2021 i Finland tillsammans med KY, var huvudfokusen skulle vara att planera Nordic Forum 2022 och se till att traditionen inte dör ut. 
 • Haft möte med KY och planera vidare på Nordic Forum
 • Koordinerat projektbidragsansökningar
 • Koordinerat special lovs ansökningar
 • Koordinerat och planerat Ekonombrevsutdelningen
 • Koordinerat och fixat ett samarbete mellan IHD och Hanken. Ideen är att IHD skulle hjälpa till på Hankens evenemang (tex i narikkan) och sedan skulle IHD få betalt för det
 • Varit i kontakt med NHHS och planerat kommande gemensamma evenemang
 • Varit i kontakt med Sasse om kommande gemensamma evenemang under hösten
 • Deltagit i fotografering för bildarkivet
 • Deltagit i Noux exkursionen under välmående veckan

Emilia Winqvist

 • Planerat World Food Day evenemang
 • Representerat SHS på Preemios 20 års årsfest
 • Representerat SSHVs styrelse sitz
 • Förberett inför aftonskolan
 • Sammanställt material till nyhetsbrevet
 • Åtgärdat svårigheter med G-suites samt gjort nya e-post konton
 • Hjälpt marknadsföra olika evenemang på sociala medier
 • Koordinerat evenemang med Hanken
 • Fixat understöds ansökningar
 • Fixat fotografering och bilder till SHS bildarkiv
 • Läggt upp Flickr bildmaterial på hemsidan

Sebastian Ståhlberg

 • Intressebevakningsbriefing med social- och högskolepolitiskt ansvariga
 • WSC
  • Day to day med ekonomi och evenemang
 • FSF
  • Webinarie och saker angående förbundsmötet. 
 • Studerandenas idrottsfröbund
  • Mail

Alexandra Eriksson

 • Hämtat spons till välmåendeveckan
 • Deltagit och organiserat Noux utflykten i samband med välmåendeveckan
 • Fixat Facebook evenemang, samt uppdaterat evenemangen inför välmåendeveckan
 • Haft möte med sopo motsvariga Johannes och Lydia från SSHV
 • Fixat material till SHS sociala medier
 • Deltagit på SHVS “terveystyöryhmän kokous”
 • Diskuterat studerandenas välmående

Emilia Donner

 • Samlat ihop alla logon för halarbeställningen och skickat iväg dem till halarföretaget
 • Varit i kontakt med partners och potentiella partners, t.ex. EY, Sponda, Accenture, McKinsey
 • Planerat sponsutskottets kick-off
 • Representerat SHS på AUS årsfest
 • Hjälpt till att skaffa material till välmåendeveckan och ordna Nouxutflykten

Anton Nilsson

 • Deltagit i SHS nya bildarkiv fotografering
 • Upprätthållit kontakt till diverse samarbetsorganisationer med att fysiskt delta på deras evenmang.
 • Koordinering av bokningar och utskick av påminnelse mail. 
 • Utredning och offert sökning på nytt ljud och ljussystem.
 • Understöd sökt för nytt ljud och ljussystem. 

Mötet avslutades den 06.10.2021 kl  11:40 av ordförande Karlsson.