Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 19/2021

Mötesreferat för styrelsens möte 19/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 20.5.2021 kl 18:00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emma Lindvall, Emilia Donner, Kristiane Width

Mötet öppnades kl. 18:03 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

  • Hasselström har haft möte med Heidi’s Bier Bar och de är intresserade av att ha gemensamma evenemang med studentkåren i samband med ‘Company of the Week’ och potentiell exkursion till deras kontor i Danmark
  • Lindvall meddelar att Hanken har gått in i en intensiv fas av implementeringen av Sisu-systemet och enkäten av framtidens högskola har stängts och resultaten kommer framföras till Hanken inom kort
  • Nilsson anmäler att SHS och KSO:s relationer är på topp igen

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

I samband med firandet kring Valborg och mösspåläggningen av Havis Amanda, som i år ordnades av SHS, lanserades sången ‘Ta mig till Casa’ som producerats av Vappenteamet samt externa producenter.

Tre skriftliga klagomål, som skickats till info@shs.fi, har mottagits av styrelsen och besvarats. Ett muntligt klagomål har framförts till styrelsen och SESS har vidarebefordrat sin åsikt om ärendet till SHS.

Under styrelsemöte 18/2021 beslöt styrelsen att lyfta upp ärendet under fullmäktigemöte 5/2021. Under fullmäktigemötet diskuterades ärendet och utgående från diskussionen valde styrelseordförande att sammankalla styrelsen för att diskutera åtgärder samt ta beslut angående revidering av låten. 

Under styrelsemötet redogjordes för bakgrunden till ärendet, genomgående diskussion och belägg för att sången ska revideras utfördes och problematiken kring hur ärendet har förts till styrelsens kännedom nämndes. Vidare diskuterades vad styrelsen kan göra för att liknande problem inte ska upprepas i framtiden.

Efter diskussion och sluten omröstning beslöt styrelsen att sången “Ta mig till Casa” ska revideras, då en mening i låten har väckt starka reaktioner bland studentkårens medlemmar.

Övriga ärenden:

Inga övriga ärenden.

Mötet avslutades kl. 18:29 av ordförande Karlsson.