Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 20/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 20/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 2.6.2021 kl. 17:30

Närvarande:

Daniel Karlsson, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner, Kristiane Width

Mötet öppnades kl. 17:32 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

  • Tarja Halonen har bidragit med en video till SHS kommunalvals video
  • Fullmäktigeordförande Massa och styrelseordförande Karlsson har förhandsröstat i kommunalvalet tillsammans med Hankens rektor Karen Spens

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen valde att utreda ärendet vidare angående SHS engagemang i CF- Opiskelija Messut
  • Styrelsen valde att SHS inte ansöker om en plats till serviceområdet SHVS Syd
  • Styrelsen valde att lediganslå posterna som studeranderepresentanter i Hankens styrelse på SHS hemsida från 2.6-31.7.2021
  • Styrelsen valde Anton Nilsson som styrelsens förslag som studeranderepresentant till disciplinnämnden. Studentkårens fullmäktige tar beslut om saken på sitt nästa möte
  • Styrelsen valde att implementera en exitstrategi för användning av studentkårens utrymmen i samband med den rådande COVID-19 pandemin. SHS fortsätter att följa regeringens rekommendationer för utomhus och inomhus vistelse, samt påminna SHS medlemmar att ha god hand hygiene och använda munskydd.
  • Styrelsen valde att frånta två kårmedlemmars nycklar som åtgärd av att tillbringat och lämnat på studentkåren utan lov och i opassligt skick. 

Övriga ärenden:

  • Eriksson informerar styrelsen om Utvecklingsprojekt kring unga vuxnas hälsa ”Växthuset- för gemenskap”. SHS kommer inte att delta, eftersom SSHV redan medverkar i projektet. 

Mötet avslutades kl  18:59 av ordförande Karlsson.