Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 21/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 21/2021

Plats: E-post möte

Tid: 14.7.2021 kl. 12:00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner,Kristiane Width

Mötet öppnades den 14.7 kl 12 av ordförande Karlsson

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Uppdatering av studentkårens Covid-19 restriktioner.

Mötet avslutades den 15.7 kl  10:08 av ordförande Karlsson.