Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 22/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 22/2021

Plats: E-post möte

Tid: 28.7.2021 kl. 12:00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner, Kristiane Width

Mötet öppnades den 22.7 kl 12:00 av ordförande Karlsson

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen beviljade Gulnäbbskommitténs ansökan om att få använda studentkårens emblem i årets upplaga av GulisHankeiten

Inga överiga ärenden.

Mötet avslutades den 30.7 kl  12:00 av ordförande Karlsson.