Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 6/2020

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 5/2021
Plats: Microsoft Teams
Tid: 19.5.2021 kl 17:00

Mötet öppnades av ordförande Nicolina Massa kl. 17.03


Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Fanny Hindsberg och Mikaela Löfström valdes till protokolljusterare
  • Nelson Jones valdes till skrivare av mötesreferatet 
  • Karin Wasström valdes till ordförande för Idrottskommittén juni- december 2021
  • Oscar Rosenlew valdes till ordförande för International Helsinki Days 2021-22
  • Styrelsen redogjorde implementeringen av verksamhetsplanen 2021
  • Styrelsen presenterade uppdateringen av SHS strategi 2025
  • Styrelsens förslag att överskrida budgeten godkändes
  • Styrelsen presenterade resultaten från studentkårens medlemsundersökningen
  • Medlemmar valdes till arbetsgruppen till studentkårens kommunikationsplan

Övriga ärenden
– En diskussion fördes kring problematiken som uppstått kring en fras i sången ’Ta mig till Casa’ som släpptes under valborg.

Mötet avslutades kl 23.01