Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 18/2021

Mötesreferat för styrelsens möte 18/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 19.05.2021 kl. 8:00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner,Kristiane Width, Nicolina Massa, Julius Tallqvist

Mötet öppnades kl. 8:04 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • Ståhlberg informerade att han och styrelseledamot Eriksson deltog i OLLs “Vem vill bli Miljonär” var de fick 14 av 15 frågor rätt.  

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Timothy Tedestam valdes som studeranderepresentant (ordinarie) till Språkdirektionen. 
 • Lydia Nystén valdes som studeranderepresentant (suppleant) till Språkdirektionen.
 • Förslår Michaela von Wendt och Oscar Taimitarha till ständiga medlemmar till SHS.
 • Godkände Marika Alkula, Emilia Öfverström, Max Hussi och Robin Engren som medlemmar av CVN. 
 • Beviljande vistelse i studentkårens utrymmen under coronaviruspandemin för CVN för fredagen 21.5. 
 • Valde Ellen Wulff till kvartalets Hankeit.
 • Beviljade ett projektbidrag för genomgång av SHS webbsida under sommaren 2021.
 • Bordlade valet av förslag till studeranderepresentant (ordinarie) i disciplinnämnden tills ett utlåtande fåtts av Äldremannarådet.
 • Angående problematiken kring Valborgs låten bestämde styrelsen att styrelsen lyfter upp ärendet under kvällens fullmäktigemötet på grund av diskussionen som fördes och de tankar som lyfts upp. Dessa huvudpoänger var kring hur det nya jämlikhetspolicy dokumentet ska tolkas gentemot studentikosa traditioner som t.ex. SHS sångbok, evenemang som Herr & Dam samt övriga traditioner på studentkåren. I ljuset av detta ansåg styrelsen att det är befogat att en diskussion inleds med fullmäktige angående ärendet då det inte går att se som ett enskilt operativt ärende utan som en större strategisk diskussion. 

Övriga ärenden:

 • Det fastslogs att nästa styrelsemöte ordnas tisdagen den 2.6 kl. 17:30

Mötet avslutades kl  09:03 av ordförande Karlsson.