Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 14/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 14.04.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner,Kristiane Width 

Mötet öppnades kl.10.001 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • Första virtuella IHD veckan har startat.
 • Styrelsemedlemmar har varit och donerat blod till Röda Korsets blodgivining. SHS medlemmar motiveras till desamma i samband med SHS välmående veckan som startar vecka 15

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen beviljade Vappenteamet användning av Casa salen under följande datum, 16.4, 19.4, 21.4, 27-30.4.2021
 • Styrelsen beviljade projekt bidrag till styrelseledamot Eriksson för verkställande av program till välmående veckan.

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma:

 • Rektorskaffe

Daniel Karlsson

 • Möte med SHS Understödsförening där bland annat SHS projektbidragsansökan för renovering av Casasalens kök godkändes.
 • Möte med KPV (Finlands Ekonomers intressegrupp för ordförande för studentkårer och ämnesföreningar för ekonomistuderande i Finland)
 • Presenterat SHS på International Helsinki Days
 • Möte med fyramannarådet angående kommande Gulnäbbskommittées uppsättning.
 • Arbetat med studiekortet och dess framtid samt haft möte med om det
 • Varit på Finlands Ekonomers förbundsmötesskolning med anknytning till förbundsmötet i Maj
 • Övrig korrespondens och mindre möten

Emma Lindvall

 • Fortsatt planering av en huvudämneskväll inför gulisarnas huvudämnesval, Facebook-evenemanget är publicerat
 • Gjort klart enkäten om framtidens högskola tillsammans med SSHV och den publiceras den här veckan
 • Planerat inför årets fjärde UU-möte på torsdag
 • Planerar skolning för och presentation av UU
 • Hanterat feedback från studerande
 • Försöker hitta marknadsföringsstuderande att dra en studiecirkel i marknadsföringsgrundkursen
 • Statistikstudiecirklarna är klara och har fått mycket positiv feedback!
 • Hjälpt Hanken hitta huvudämnesstuderande till Hankens IG takeover inför gulisarnas huvudämnesval
 • Jobbar fortsättningsvis på att vi ska få tillgång till Hankens regelverk
 • Gjort some-material om hur man som studerande går till väga vid feedback eller problem med studierna
 • Varit i kontakt med Hanken om man kunde göra kontaktuppgifterna på deras hemsida mer lättillgängliga så att studerande vet vem de ska kontakta i vilka ärenden

Emilia Winqvist

 •  Möte med KYs kommunikationsansvarig angående hur året gått, tips under Corona, samt bådas projekt som t.ex. svårigheter med digitalisering
 • Första mötet med Hankens nya Sustainability Group om koordinering av Hankens hållbarhetsarbete
 • Varit efter ett stort lass kärl som studentkåren fått sponsrat
 • Påbörjat ett nytt koncept på instagram kallat “Veckans Recap”
 • Hjälpt med marknadsföring av diverse evenemang på sociala medierna samt gjort på evenemang på Facebook
 • Deltagit i anordandet av virtuella International Helsinki Days 2021

Alexandra Eriksson

 • Deltagit på NyytiTalk angående psykisk ohälsa
 • Haft möte med Lydia angående StödHankeit skolning samt välmående veckan
 • Deltagit på kaffe med StödHankeiter från både Vasa och Helsingfors
 • Intressebevaknings Briefing med Emma och Sebastian
 • IBU plan gjord med Sebastian
 • Deltagit på SHVS webinarie angående  psykisk ohälsa och ensamhet
 • Haft möte med Daniel, Sebastian och Lydia från SSHV angående studiekortets framtid
 • Koordinerat och planerat välmåendeveckan
 • Koordinerat med samarbetspartners inför välmåendeveckan

Anton Nilsson

 • Medlemsundersökning: Fortsatt samla in svar och marknadsfört den.
 • Casa kök: Offerten har godkännande av 2 av 3 partners, väntar på sista och så börjar renoveringsarbetet. Stipendieansökan ti SESS är även inlämnad för införskaffning av nya kärl.
 • Kårens andra utrymmen: En grundlig städning gjord i styrelse skåpen. Har tagit isär onödiga möbler så att de kan sorteras och enkelt föras till avstjälpningsplatsen. En donation på kärl har fåtts och varit efter den. 

Emilia Donner

 • Mejlat med samtliga samarbetspartners och skickat ut nyhetsbrev
 • Koordinerat med samarbetspartners inför vappen
 • Planerat marknadsföringstidtabell inför vappen
 • Slagit fast ett sponsavtal med EY för vappen
 • Möte med YSUB angående samarbete med kåren
 • Möte med Meltwater och planerat deras CotW
 • NU möte
 • NU one-on-ones
 • Möte gällande AIESEC-SHS överföring av medel

Daniel Hasselström

 • Planerat Vappen
 • Filmat och editerat Vappen sitzens hype video
 • Fixat spons banner till Havis Amandas lakitus 
 • Bokat lyftkranar till Havis Amandas lakitus 
 • Möte med Zoan om möjligt samarbete om en Havis Amanda hälsning

Sebastian Ståhlberg

 • Medlemsundersökning: Fortsatt samla in svar och marknadsfört den. 
 • Studiekortets framtid (möte)
 • IBU plan gjord
 • World Student Capital
  • Räkningar och smått pynjande med små grejer
 • Givit av Kristi kropp och blod (bloddonation inför välmåendeveckan)
 • Kommunalval
  • Internationella studerande
 • Yle X3M artikel

Övriga ärenden:

 • Uppdatering av styrelseledamot Winqvist om Hankens hållbarhetsgrupp arbete som påbörjats, var studentkåren kommer att ha en aktiv roll inom för att främja hållbare initativ på högskolan

Mötet avslutades kl  10.15 av ordförande Karlsson.