Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 13/2021

Mötesreferat för styrelsens möte 13/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 08.04.2021 kl. 11:30

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner,Robin Eriksson, Angelina Mattbäck Kristiane Width 

Mötet öppnades kl.10.31  av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • Inga anmälningsärenden.

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen beviljade IHD användning av femman och köket under följande datum,   9.4-17.4.2021 
 • Styrelsen beviljade Idrottskommittén användning av femman torsdagen 8.4.2021 kl.16.30-18.15 för inspelning av Veckans Svett
 • SSHV ordförande Robin Eriksson presentera en uppföljningsrapport angående Vasa bidraget. 
 • Styrelsen valde Fanny Kesti som sitt förslag till posten som suppleant studeranderepresentant till utbildningsrådet. Studentkårens fullmäktige tar beslut om ärendet på sitt nästa möte den 21.4.2021
 • Styrelsen valde Ida Rautanen som sitt förslag till posten som suppleant studeranderepresentant  till universitetskollegiet
 • Styrelsen valde Cassandra  Windells & Anette Vartio som sitt förslag till posterna som två suppleant studeranderepresentanter  till institutionsrådet för marknadsföring och logistik
 • Styrelsen valde Camilla Lehtinen som sitt förslag till posten som ordinarie studeranderepresentant till institutionsrådet för företagsledning och organisation
 • Styrelsen valde Felix Anderson som sitt förslag till posten som suppleant studeranderepresentant till institutionsrådet för företagsledning och organisation

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma:

 • Påsklov

Daniel Karlsson

 • Möte med Yle angående vappen
 • Varit i kontakt med KY:s ordförande Niko Ylä-Poikelus
 • Möte med Äldremannarådets ordförande Julius Tallqvist
 • Börjat arbeta på medellånga ekonomiplanen
 • Övrig korrespondens

Emma Lindvall

 • Rekrytering av studeranderepresentanter så att alla poster nu är fyllda
 • Färdigställt enkät om framtidens högskola som publiceras inom kort
 • Planerar huvudämneskväll i samarbete med SSHV och Hanken
 • Fortsätter söka marknadsföringsstuderande som kan dra studiecirkel i grundkursen i marknadsföring
 • Fortsätter stödja studerande som ordnar studiecirklar i statistisk analys
 • Fortsätter hjälpa Hanken hitta studerande att göra takeover på Hankens Instagram inför gulisarnas huvudämnesval
 • Hanterat feedback från studerande
 • Fortsätter utreda mötesarvoden till studeranderepresentanter och har varit i kontakt med andra studentkårer för att se hur de gör
 • Jobbar fortsättningsvis på att få tillgång till Hankens regelverk
 • Bokat in skolning om Hankens finansieringsmodell för SHS och SSHV:s styrelser med Helena Strandell

Emilia Winqvist

 • Haft intervju till foto teamet
 • Hjälpt INK med diverse ärenden förknippat med publikationen av första Hankeiten
 • Planerat och publicerat äggjakten på SHS hemsida
 • Planerat, gjort och publicerat diverse inlägg på sociala medierna samt evenenemang 
 • Samlat ihop, sammanställt och skickat ut nyhetsbrevet för april
 • Varit i kontakt med TF:s hållbarhetskommittée angående flyttandet av skattjakten pga. COVID-19 och fortsatt arrangemangen
 • Hjälpt aktiva och före detta kårmedlemmar angående diverse problem med hemsidan och SHS G-suites t.ex. problem med e-posten
 • Hjälpt Alexandra med planerandet av välmåendeveckan t.ex. planering av hållbara inköp 

Alexandra Eriksson

 • WSC möte
 • Angående budget
 • Möte med INK
 • Angående välmåendeveckan och samarbetet
 • Fixat upp evenemang till välmåendeveckan
 • Koordinerat med kommitteer och partners för att sprida ut program under veckan
 • Möte med SHS Kylli Teddy
 • Angående samarbete under välmåendeveckan
 • Diskuterat möjlig sponsorering till välmåendebrunchen
 • Diskuterat möjlig sponsorering angående META-2 skolning under våren
 • Möte med Daniel Ventus
 • Angående samarbete under välmåendeveckan

Anton Nilsson

 • Casa köks remonten: vi har fått offert, väntar på godkännande av alla parter. 
 • Vår städning på Casa

Emilia Donner

 • Haft möte med Yle angående inspelningen av mösspåläggningen vid Havis Amanda
 • Haft one-on-one möten med NU-medlemmar
 • Mejlat med samarbetspartners samt potentiella samarbetspartners (t.ex. Nordic Healthcare Group, Lime Technologies, Universum Global, Stora Enso, EY, L’Oréal, YSUB, Europeiska Kommissionen, Suomen Yrittäjät och Bluugo)
 • Haft möte med Hanken Network Days keynote speaker
 • Gjort ett arbetskontrakt för försäljningskoordinator
 • Koordinerat NUs marknadsföringsmaterial tillsammans med NUs PR team
 • Haft möten med vappenteamet angående vappens konkreta programplanering
 • Haft möte med samarbetspartners/potentiella sådana (Stora Enso, YSUB, EY)
 • Följt upp incentivprogrammet inom NU
 • Språkgranskning inom styrelsen
 • Varit i kontakt med Hanken angående näringslivsbilagan för överenskommelsen mellan Hanken och SHS (och skrivit en del av den)
 • Följt upp fakturor för samarbetsavtal med ekonsek
 • Gjort en genomgång av alla samarbetskontrakt och kontrollerat att all information finns tillgänglig
 • Planerat NU möte

Daniel Hasselström

 • Planera Vappen
 • Föra Havis Amandas facemask och sy
 • Möte med Yle och bekräfta att Yle filmar Havis Amandas mösspåläggnijng i slutet av april
 • Hade en workshop och planerade Vappen Sitz
 • Möte med INK om Välmåendeveckan och Vappen

Sebastian Ståhlberg

 • World Student Capital möte samt fortsatt fakturering av föreningar
 • Kopo-live 
 • Kommunalval

Övriga ärenden:

 • Inga övriga ärenden. 

Mötet avslutades kl  11: 48 av ordförande Karlsson.