Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 15/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 15/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 21.04.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner,Kristiane Width 

Mötet öppnades kl.10.10 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • Hasselström informerar att SHS har haft mösspåläggning av Havis Amanda, igår den 20.4.2021. Evenemanget spelades in på förhand av Yle, för att följa regeringens riktlinjer och restrinktioner i samband med det rådande COVID-19 viruset 

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Fanny Kesti valdes till CVN ordförande
 • Beviljade projektbidrag till Masters Committee för att ordna ett evenemang tillsammans med KY

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma:

 • Bandat in festligheterna kring Havis Amandas mösspåläggning.

Daniel Karlsson

 • Har satt studentmössan på Havis Amanda.
 • Deltagit på möte för Hankens arbetsgrupp angående riktlinjer för Covid-19.
 • Möte med Yle angående firandet kring vappen.
 • Möte med AIESEC-SHS och SESS ordförande angående föreningens framtid.
 • Deltagit på webinarium där artikeln Eurostudent VII publicerades.

Emma Lindvall

 • Dragit IBU-möte i Basses frånvaro, där vi gick igenom SHS kommentarer till statsrådets utbildningspolitiska redogörelse som skrevs i december
 • UU-möte 4/2021, fokus på att inkludera de nya medlemmarna men också allmän lägesuppdatering 
 • Övervakat Hankens språkprov
 • Deltagit på Hanken Campus Day som handelsrättsstuderande
 • Förberett huvudämneskvällen
 • Kopolive med fokus på hur hösten kommer se ut, diskussion om universiteten borde kunna kräva kamera på på föreläsningar och tenter samt allmän lägesuppdatering

Emilia Winqvist

 • Skött mediarelaterade förfrågningar angående vappen
 • Hjälpt och deltagit i arrangemang för vappen
 • Planerat och hjälpt med social media relaterade ärenden angående Vappen samt Välmåendeveckan
 • Fixat material för kampanjer i samråd med SYL
 • Intervjuats på Ylex3m morgonprogram
 • Skött övriga ärenden relaterade till SHS social medierna
 • Hjälpt kommittéer med marknadsföring av deras evenemang

Alexandra Eriksson

 • Jämlikhets uppdatering på hemsidan
 • Deltagit på sopolive
 • Talat om studielånets garanti under corona pandemin
 • Deltagit på Eurostudent
 • HOAS möte
 • Angående delegationens framtid
 • Välmåendeveckan koordinering
 • Lagat some material samt publicerat på SHS somen
 • Intressebevakningsbriefing med vad som hänt under veckan

Anton Nilsson

 • Vappen: hjälpt till med praktikaliteter inför filmandet
 • Casa kök: Grönt ljus fåtts från husbolaget också offerten godkänns denna vecka
 • Andra utrymmen: Städning och smått pysslande fortsätter.

Emilia Donner

 • Filmat mösspåläggningen av Havis Amanda och förberett inför det
 • Gjort marknadsföringsmaterial för vappen
 • Varit i kontakt med vappens sponsorer

Daniel Hasselström

 • Förbereda och verkställa mösspåläggningen av Havis Amanda som filmades in tisdagen den 20.4 och som kommer att streamas på Yle Areenan under valborgsmessoafton Kl.17:45-18:15
 • Förberedande möte med Yle om filmningen och hur streamen kommer att se ut 
 • Intervju med HBL angående en virtuell Vappen
 • Intervju med Museiverket om verkställande av mösspåläggningen
 • Filmat in en SHS Vappen hälsning för alla studentkårer som ÅAS klipper ihop till en g gemensam hälsning 
 • Filmat in och preparerat för Vappen Sitzen

Sebastian Ståhlberg

 • World Student Capital
  • Budget och ekonomi
 • Kommunalval
  • Mycket smått pynjande
 • Webinarie
  • Eurostudent (marginalgruppernas studerande på högskolenivå)

Övriga ärenden:

 • Winqvist föreslår att styrelsen gör ändringar i sina vice poster. Evenemangsansvarige Hasselström har varit vice för Förvaltning och Underhållsansvarige Nilsson och vice versa. Näringslivsansvarige Donner har varit vice för Hållbarhet och Kommunikationsansvarige Winqvist och vice versa. De nya vice posterna skulle vara Nilsson och Winqvist samt Donner och Hasselström (Winqvist, understöder Hasselström)

Mötet avslutades kl  10.19 av ordförande Karlsson.