Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 10/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 10/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 17.3.2021 kl. 10.00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Donner, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Kristiane Width 

Mötet öppnades kl.10.01  av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • Casa Köks remonten har grönt ljus från Husbolaget
 • Styrelseledamot Nilsson utför möte från ett hönshus

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen valde Emilia Hattula till ordförande för SESS förvaltningsrådet och Nea Olsson till vice ordförande
 • Styrelsen har beviljat IHD vistelse på kåren den torsdagen 25.3 kl. 14:00 – 16:30 och fredagen 26.3 kl. 9:00-13:00.  
 • Styrelsen har bevilja FU utskottet vistelse på kåren för att börja fixa på projekt
 • Styrelsen har godkänt Informationkommitténs nya logo. 
 • Styrelsen lediganslår följande  studeranderepresentanter poster: 
  • En suppleant post  till utbildningsrådet

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma:

 • Rektorskaffe

Daniel Karlsson

 • Deltagit förra veckans torsdag och fredag på FSF ledningsseminarium
 • Deltagit på husbolagets styrelsemöte
 • Haft ett par bokslutsmöten
 • Deltagit på Ekonomernas webinarium

Emma Lindvall

 • Rekrytering till utbildningsutskottet
 • Planerar studiecirklar
 • Jobbar på att få tillgång till Hankens regelverk
 • Planerar marknadsföringen av kommande rekrytering till Hankens styrelse
 • Utreder ärendet med mötesarvoden till studeranderepresentanter

Emilia Winqvist

 • Gjort video till försäljningskoordinator
 • Öppnat rekrytering till fototeamet
 • Planerat inför välmående veckan
 • Förberedelser inför YLE program
 • Åtgärder angående inaktiva SHS e-poster samt G-suites problem

Alexandra Eriksson

 • Haft möte med Hankens stödtjänster
 • Möte angående planering av välmående veckan
 • WSC möte
 • Deltagit i diverse webinarier

Anton Nilsson

 • Installera nya Hanken datorena
 • Hjälpt med HFN
 • Husbolagsmöte

Emilia Donner

 • Haft möten med företagspartners
 • One-on-ones med NU-medlemmar
 • Rektorskaffe och möte med Hankens corporate team gällande att skriva en näringslivsbilaga till överenskommelsen mellan Hanken & SHS
 • Gjort nya försäljningsmaterial till NU

Daniel Hasselström

 • Deltagit på möte med JYY angående Vappen
 • Möte med NIORD
 • Planera Vappen
 • Filmar av HFN med PK
 • Teknik workshop i Hanken

Sebastian Ståhlberg

 • World Student Capital möte
 • Möten om kommunalval
 • Medlemsundersökning 
 • Utskämning på YLE

Övriga ärenden:

 • Styrelsemötet  nummer 11 flyttas till den 25.3.2021 kl 10..00- 11.00 och styrelsemöte nummer 12 flyttas till den 01.4.2021 kl. 10-11

Mötet avslutades kl 10.19 av ordförande Karlsson.