Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 11/2021

Mötesreferat för styrelsens möte 11/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 25.3.2021 kl. 10.00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Kristiane Width 

Mötet öppnades kl.10.03  av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • Inga anmälningsärenden.

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen valde Fanny Kesti till kvartalets Hankeit för årets första kvartal
 • Styrelsen beviljade IHD vistelse på kåren, torsdag den  8.4.2021
 • Styrelsen har valt följande personer till följande studeranderepresentanter poster till sitt förslag till studentkårens fullmäktige för godkännande:
  • Två ordinarie studeranderepresentanter till utbildningsrådet: Oscar Byman & Emilia Winqvist
  • Två suppleant studeranderepresentanter till utbildningsrådet: Robin Eriksson & Rebecca Laaksonen
 • Styrelsen har valt följande personer till följande studeranderepresentanter poster till sitt förslag till universitetskollegiet:
  • Två ordinarie studeranderepresentanter till universitetskollegiet: Eliott Tallqvist & Taneli Immonen
  • En suppleant studeranderepresentanter till universitetskollegiet: Emilia Hattula & Ingrid Bärlund
 • Styrelsen har valt följande studeranderepresentant  till posten: 
  • En ordinarie studeranderepresentant till institutionsrådet för marknadsföring och logistik: Lauri Aaltonen
 • Styrelsen har lediganslåt följande studeranderepresentanter poster: 
  • Fortsatt lediganslående av  en ordinarie och en  suppleant studeranderepresentant  till institutionsrådet för företagsledning och organisation.
  • Fortsatt lediganslående av  två studeranderepresentantposter till institutionsrådet för marknadsföring och logistik
 • Styrelsen har lediganslåt följande studeranderepresentanter poster: 
  • En studeranderepresentant (suppleant) till utbildningsrådet 

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma:

 • Rektorsinfo
 • Ordförandeutskottets möte
 • Möte med AIESEC 
 • Oxford Leadership-kurs 
 • Möte med SHS:s FSF-fadder Akseli Rouvari

Daniel Karlsson

 • Möte med SHS:s FSF-fadder Akseli Rouvari
 • Deltagit på Niords styrelsemöte
 • Deltagit på möte för Hankens arbetsgrupp angående riktlinjer för Covid-19 
 • Deltagit i rekryteringsprocessen för studentkårens försäljningskoordinator

Emma Lindvall

 • Rekrytering av nya studeranderepresentanter
 • Planerat studiecirklar i finance, statistik och marknadsföring
 • UU:s tredje möte
 • Oxford Leadership-kurs
 • Kopolive
 • Andra möten

Emilia Winqvist

 • Deltagit för SHS del i en YLE produktion
 • Kontakt med Hanken om diverse sociala media samarbeten
 • Möten och planering av samarbete med TF
 • Utrett problem kring G-suites
 • Deltagit på oxford leadership kurs
 • Övriga sociala media etc. uppgifter

Alexandra Eriksson

 • YTHS lähdetään liikkeelle webinarie
 • Deltigait i Nyytis skolning angående gemenskap
 • Möte med Unisport med Kristi och Basse
 • Deltagit i FSF SoPo sektorträff
 • Möte med Lydia och Ville från SSHV angående välmåendeveckan
 • HOAS möte med SHS representant Matti Tujula

Anton Nilsson

 • Medlemsundersökning färdiggjord
 • Koordinering av höstens bokningar
 • Möte med disponenten + påbörjande av offert sökande och kost analys

Emilia Donner

 • Planerat inför vappen och kontaktat potentiella sponsorer
 • Haft möten med NU medlemmar och infört ett incentivprogram
 • Haft intervju med kandidater för positionen som försäljningskoordinator
 • Oxford leadership kurs
 • Planering för samarbetsavtalet mellan Hanken och SHS & möte med Hanken

Daniel Hasselström

 • Har dragit Ordförande Utskottets andra möte för i år
 • Planera Vappen
 • Möte med Ekonomit
 • Grönt ljus från Finland Ekonomer och NIORD att bli våra huvudsponsorer för Vappen
 • Filma HFN med PK

Sebastian Ståhlberg

 • Medlemsundersökning
 • WSC budget samt fakturering
 • Kommunalval 
 • Möte med Unisport
 • Kopo-live
 • Yle 

Övriga ärenden:

 • Övervakare till Hankens språk- och inträdesprov.
 • Diskussion kring språk kvaliteten av inlägg på studentkårens hemsida

Mötet avslutades kl 10.29 av ordförande Karlsson.