Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 9/2021

Mötesreferat för styrelsens möte 9/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 10.3.2021 kl. 10.00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Donner, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Kristiane Width 

Mötet öppnades kl.10.30 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • President Niinistö tackade nej i att ställa upp i SHS kommunalvals video

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen beslöt att bevilja följande kommitteer projekt bidrag: Casa Nostra och Programkommitten
 • Styrelsen lediganslog kvartalets hankeit, ansäkan är uppe på shs.fi tills den 21.03.2021
 • Styrelsen lediganslår följande  studeranderepresentanter poster: 
  • Två ordinarie platser och två suppleant platser till utbildningsrådet
  • Två ordinarie platser och två suppleant platser till universitetskollegiet
  • En ordinarie och en suppleantplats till institutionsrådet för marknadsföring och logistik
  • En ordinarie och en suppleantplats till institutionsrådet för företagsledning och organisation

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma:

 • Majoriteten deltagit på första delen av Oxford Leadership Program

Daniel Karlsson

 • Möte med fyramannarådet
 • Korrespondens med bl.a. KSO
 • Förberedelser inför FSF ledningsseminarium

Emma Lindvall

 • Deltagit i skolning för mötesteknik
 • Planerat studiecirklar i finance och statistik
 • Fixat promo video till UU
 • Rekrytering av nya studeranderepresentanter
 • FSF:s Utbildningspolitiska sektorträff 2021

Emilia Winqvist

 • Fortsatt med arkivering projektet
 • Uppdaterat hemsidan
 • Möten med enskilda styrelsemedlemmar om hållbarhet
 • Möte angående samarbetet med TF
 • Social media ärenden

Alexandra Eriksson

 • Arbetsgrupps för välmående möte
 • Börjar på medlemsundersökningen
 • Möte med ordförande för Studerandenas idrottsförbund (OLL)
 • Jämlikhets skolning med SSHVs jämlikhets- och trakasseri motsvariga

Anton Nilsson

 • Medlemsundersökningar påbörjad
 • Nyckel kaos fortsättning 
 • Förberedelser inför husbolag möte

Emilia Donner

 • Försäljningskoordinator rekryvideo
 • Möte med partners och skrivit under nya kontrakt
 • Jobbat tillsammans med NU-medlemmar på deras projekt

Daniel Hasselström

 • Deltagit på SMG mötet med Hanken
 • Deltagit på möte med JYY angående Vappen
 • Deltagit i en intervju med Yle
 • Koordinerat projektbidragsansökan
 • Planerande av HFN med PK
 • Översätta Jämlikhetspolicy dokumentet
 • Jämlikhetsskolning med SSHV

Sebastian Ståhlberg

 • Finlands studentkårers förbunds sektormöte
 • Medlemsundersökning kickoff 
 • Möte med ordförande för Studerandenas idrottsförbund
 • Intervju med Yle

Övriga ärenden:

 • AIESEC-SHS rf framtid och dess samarbete med studentkåren

Mötet avslutades kl 10.44 av ordförande Karlsson.