Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 8/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 8/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 3.3.2021 kl. 08.00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Donner, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Kristiane Width

Mötet öppnades kl.08.07 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden: 

 • Donner har lärt sig att sjunga stämmor med hjälp av styrelseledamot Ståhlberg i samband med festligheterna till SHS XCII årsfest.

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Fanny Kesti väljs som suppleant till institutionsrådet för redovisning och handelsrätt.
 • Robin Eriksson väljs som styrelsens förslag till suppleant posten av studeranderepresentant till universitetskollegiet.
 • Emilia Sparf väljs som styrelsens förslag till suppleant posten av studeranderepresentant till universitetskollegiet.
 • Posten som försäljningskoordinator till SHS lediganslås på studentkårens hemsida med ansökningsperiod mellan den 8.3-17.3.2021. 

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma:

 • SHS årsfest
 • Utvecklingssamtal
 • Rektorskaffe
 • Bokslutsmöte
 • Statsrådets information till studerande

Daniel Karlsson

 • Hållit tal på SHS årsfests solenna akt samt middag (middag dock förinspelat)
 • Deltagit på Hankens Canon-möte
 • Deltagit på Understödsföreningens styrelsemöte
 • Möte med Helena Strandell och Judith Buddingh

Emma Lindvall

 • Årets föreläsare
 • Individuella möten med de olika grupperna inom utbildningsutskottet
 • Planerat studiecirklar i finance- och statistikgrundkurserna
 • Hållbarhetsmöte med styrelsens hållbarhetsansvarige
 • Arbete relaterat till rekrytering av nya studeranderepresentanter och marknadsföring av detta
 • Andra möten

Emilia Winqvist

 • Möten kring hållbarhet
 • Årsfestens video färdig
 • Skickat ut nyhetsbrev
 • Möte med Helena Strandell och Judit Buddingh

Alexandra Eriksson

 • Möte med SSHVs sopo motsvarig angående välmående veckan i april
 • Översättning av jämlikhetspolicy dokumentet har börjat
 • KOTT21 undersökning börjat, fixat some material

Anton Nilsson

 • Q1 möte
 • Årsfestvideon done

Emilia Donner

 • Haft möten och mejlat med företagspartners
 • Haft budgetmöte med ekonsek och följt upp fakturor från 2020
 • Planerat inför vappen

Daniel Hasselström

 • Koordinerat klubbidrag
 • Planerande av HFN med PK
 • Fixat möte med NIORD
 • Möte med Finlands Ekonomer
 • Börja översätta Jämlikhetspolicy dokumentet

Sebastian Ståhlberg

 • Kommunalval
  • Kontaktat partier och kandidater
  • Kontaktat potentiella debattledare
  • Samarbete med vänföreningar
 • World Student Capital
  • Kontaktat studentkårer och föreningar

Övriga ärenden:

 • Inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl 08.18 av ordförande Karlsson.