Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 26/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 26/2020
Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams & Hästökobben (Koordinater: 60°01’07″N 24°33’05″E)
Tid: 1.10.2020 kl.11:00

Närvarande: Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Kristiane Width, Maisa Dyhr, Henna Konsti

Mötet öppnades kl. 11.01 av Styrelseordförande Fanny Hindsberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

  • Hankens Vinsällskap har skickat in en klubbidragansökan, ansökan bes revideras.
  • HankBoobie har skickat in ett projektbidradsansökan, ansökan bes revideras.
  • Grundandet av Hankens Jaktskytteklubb godkänns.
  • SHS styrelse väljer som välgörenhetsändamål för året 2020 Mieli Psykisk Hälsa Finland Rf och skänker 500e till dem.
  • Rita Merisalo väljs till kvartalets hankeit.
  • Användning av studentkårens utrymmen begränsas och mellan 22:00 – 08:00 får man endast vista sig på kårens utrymmen med en godkänd bokning.

Övriga ärenden

  • Styrelsen har uppdaterat anvisningar och rekommendationer angående bekämpning av spridandet av COVID-19 viruset på hemsidan den 30.9.2020. 
  • Fullmäktigeordförande Konsti frågar styrelsen ifall det finns förslag av mötesteknik jämte anvisningar gällande coronaviruset som kan hänvisas till i nästa fullmäktigemöte. Konsti påminner styrelsen om att även ställa upp i årets fullmäktigevalet.

Mötet avslutades 11.45 av ordförande Hindsberg

STYRELSENS AKTIVITETER 

Gemensamma aktiviteter:

  • Deltagit i Fullmäktigemöte och redogjort för styrelsens aktiviteter där
  • Uppdatering av SHS anvisningar och rekommendationer i det förändrade coronaläget

Fanny

  • Möte med Karen gällande inspektors rekrytering
  • Deltagit i och förberett inför UF bolagsstämma
  • Skrivit hälsning till Nötte

Oscar Byman

  • SHS2025 arbete
  • Arbete med FSF:s förbundsmötesmaterial
  • Diskuterat studeranderepresentant till Kauppatieteiden yhteisvalinta med rektor

Eliott Tallqvist

  • Diskuterat studeranderepresentant till Kauppatieteiden yhteisvalinta med rektor
  • Fortsatt arbete med SHS studiecirklar
  • Utvecklat Utbildningsutskottets interna kalender

Joakim Kiuru

  • Utvecklat koncept kring ett nytt företagsevenemang
  • Inlett förberedelser inför nästa år (inkl. NU Handbok och generella planer)
  • Drivit Näringslivsutskottets arbete

Maisa

  • Jobbat med jämlikhetsplanen, Välmåendeveckan och lanseringen av StödHankeiterna
  • Deltagit på SYL seminarium, SHVS välmåendegruppens möte, UNIFI:s hållbarhetsseminarium, Hankens hållbarhetsarbete möte, Intresseklubbens möte, möte med studentprästen och SHS2025-möte
  • Fixat klart Hållbarhetsmanualen tillsammans med Generalsekreteraren 

Nea Olsson

  • Möten med Hankens evenemangansvarige
  • Personlig kontakt med ordföranden gällande deras evenemang
  • Intresseklubbens möte
  • Kontakt till Hanken gällande utbyten
  • Planeringen av online Kårmässa

Filip Jägerroos

  • Ljud- och ljussystem video guides till DJ-båset, Casa manualen
  • Jobbat med jämlikhetsplanen, möte med studentprästen
  • Kontakt med Hanken om möbeldonationer till SHS

Axel Toukkari

  • Koordinerat sociala medierna
  • Finslipat hemsidan
  • Gjort StödHankeit sida till shs.fi tillsammans med Maisa D.