Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 27/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 27/2020
Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams
Tid: 8.10.2020 kl. 11:03

Närvarande:
Fanny Hindsberg, Maisa Dyhr, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Oscar Byman, Joakim Kiuru, Kristiane Width

Mötet öppnades kl. 11:03 av Hindsberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen beslöt att bevilja STARTHelsinki klubbidrag 
 • Styrelsen beslöt att bevilja HankBoobie projektbidrag

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma aktiviteter:

 • Deltagit i Rektorskaffe där främst corona situationen och välmåendeveckan diskuterades
 • Deltagit i workshop där vi planerade stysse rekry, verksamhetsplan 2021 och budget 2021

Fanny

 • Möte med Hanksens styrelses studeranderepresentant
 • Haft möte med SSHV om läget just nu och gemensamma projekt
 • Planerat och dragit stysseworkshop

Oscar Byman

 • World Student Capital-styrelsemöte
 • Lämnat SHS kommentarer till OLL:s förbundsmötesmaterial
 • Möte med Hankens styrelses studeranderepresentant

Eliott Tallqvist

 • Möte med skolan om corona, digitalisering och aktuella händelser på Hanken
 • Skapat manualer för intern intressebevakning
 • Möte med Hankens styrelserepresentant Rasmus Sinnemaa

Joakim Kiuru

 • Fört vidare samarbetsdiskussioner med Workday & Ahlstrom-Munksjö
 • Slutfört halarbeställningen
 • Drivit Näringslivsutskottets arbete
 • Stött Axel T. i arbete för att säkra shs.fi domänen

Maisa

 • Välmåendeveckan: ordnat utflykt till Noux och joga med Kylli, kommunicerat med Unisport, SHVS och Elixia, samt gjort somematerial 
 • Möte med jämlikhetsplangruppen
 • Publicerat StödHankeiter och länkar gällande Mentalt välmående på shs.fi med Acce

Nea Olsson

 • Pricka in och planera ordförandeutskottets nästa möte
 • Koordinering med Hanken: evenemang med Vapaavuori
 • Planeringen av online Kårmässa
 • Personlig kontakt med ordföranden gällande deras evenemang, godkänna säkerhetsplaner
 • Möte med Gekko
 • Möte med EAG

Filip Jägerroos

 • Jobbat med jämlikhetsplanen
 • FU-utskottets möte, EAG möte
 • Jobbar på Casa Academica 2.0 på shs.fi och Casa manualen
 • Kårens WC ljussystem… 

Axel Toukkari

 • Koordinerat sociala medierna
 • Finslipat hemsidan
 • Gjort StödHankeit och mental hälsa sida till shs.fi tillsammans med Maisa D. 
 • Varit i kontakt med Hanken gällande säkrande av SHS-gmail kontona

Övriga ärenden

 • Styrelsen har uppdaterat anvisningar och rekommendationer angående bekämpning av spridandet av COVID-19 viruset.
 • Näringslivsansvarige Kiuru informerar att halarna är beställda.

Mötet avslutades kl. 11:19.