Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 9/2017

Mötesreferat för styrelsemöte 9/2017
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 22.03.2017 kl. 9.00
Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Petra Laiti
Tomas Granholm
Mia Palmgren
Alina Anderson
Mötet öppnades kl. 9.07
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
– Styrelsen valde ordinarie och suppleant för institutionsrådet för finansiell ekonomi & statistik
– Tomas Granholm beviljades namnteckningsrätt, för att kunna teckna studentkårens namn
 
Övriga ärenden:
– Styrelsemedlem Saarinen har avgått från styrelsen. Hennes avgång trädde i kraft från och med 20.3.
– Informationstillfälle för våra studentkårens medlemmar har ordnats 21.3
Mötet avslutades kl. 9.17