Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 8/2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 8/2017
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 15.03.2017 kl. 09:00
 
Närvarande:
Lumivirta
Granholm
Laiti
Anderson
Saarinen
Mötet öppnades kl. 09:09.
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

  • Styrelsen har beviljat 200€ klubbidrag till Hankski
  • Styrelsen ha beviljat 100€ klubbidrag till HankOff
  • Styrelsen remitterade övriga klubbidragsansökningar
  • Styrelsen röstade Isak Karlsson till kvartalets Hankeit.

Övriga ärenden:

  • Inbjudningar

Anmälningsärenden:
Styrelsen har deltagit i Niords styrelse middag, NHH:s årsfest i Bergen.
Mötet avslutades kl. 9:46.