Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 10/2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 10/2017

 Plats: epost möte

Tid: 03.04.2017 kl. 20.30

 

Närvarande:

Karri Lumivirta
Sofia Holm
Alina Anderson
Mia Palmgren
Tomas Granholm
Petra Laiti

Mötet öppnades kl. 20.30

 Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
– Styrelsen godkände proposition om ny styrelsemedlem som föreslås för fullmäktige 5.3.2017
Övriga ärenden:
Anmälningsärenden:
Mötet avslutades kl. 21.00