Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 2/17

Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt rum 105 Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16).
Tid: 5.4.2017 kl 17.00
Mötet öppnades: 17:06
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:
Nya medlemmar till Äldremannarådet valdes
Ny Styrelsemedlem till posten förvaltning och underhåll valdes 
Övriga Ärenden:
Styrelsensen information till Fullmäktige
Vasas information till Fullmäktige
Stiftelsens information till Fullmäktige
Budgetuppföljning presenterad av styrelsen
Styrelsen presenterade läget av Jämställdhets Policydokumentet
Styrelsen presenterade läget av reglementsrevideringen
Mötet avslutades kl. 19:44