Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 11/2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 11/2017
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 5.4.2017 kl. 9:00
 
Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Alina Anderson
Tomas Granholm
Mia Palmgren
Mötet öppnades kl. 9:06
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
– Styrelsen har beviljat projektbidrag till Sartorial Society
– Styrelsen har beviljat klubbidrag åt HankenES
– Styrelsen har beviljat klubbidrag åt Hankens Konjakssällskap
Styrelsen har deltagit i:

  • Hanken Fashion Night
  • CBS årsfest

 
Mötet avslutades kl. 9:44