Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 12/2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 12/2017
 
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 12.04.2017 kl. 10.15
 
Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Alina Anderson
Mia Palmgren
Jens Nyström
 
Mötet öppnades kl. 10.15
 
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
 
–       Masters’ Committee beviljades projektbidrag
–       Ordinarieplats och suppleantplats i institutionsrådet för företagsledning och organisation lediganslogs
–       Platser till centralvalnämnden lediganslogs
–       NESU-SHS beviljades projektbidrag
 
Övriga ärenden:
 
–       Anderson har deltagit i SHVS delegationsmöte.
–       Nyström har valts in till styrelsen och inlett skolning till uppgiften.
–       Palmgren har administrerat försäljning av kårens tröjor samt launchat vappenevent.
–       Styrelsen har jobbat med Havis Amanda projektet.
–       Holm har haft möte med Martikainen och Taimitarha.
–       Lumivirta, Holm och Nygård har deltagit i YO-kyltereiden tapaaminen.
–       Holm och Lumivirta har deltagit i TaiYos årsfest.
–       Granholm har haft möte med NPG, PwC samt Barbara Hisinger-Jägerskiöld.
–       Styrelsen har deltagit i fullmäktigemöte.
–       Palmgren har hållit möte med ordförandeutskottet och styrelsen deltog i mötet.
–       Styrelsen har haft möte med Barly.
–       Lumivirta har haft skypemöte med KPV.
 
Mötet avslutades kl. 10.41