Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 22/2017

Plats: 5. våning, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 29.09.2017 kl. 13.00

 

Närvarande:

Karri Lumivirta – Ordförande
Petra Laiti – medlem
Alina Anderson – medlem
Tomas Granholm – medlem

Jens Nyström – medlem

Mötet öppnades kl. 13.02

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

Victor Bondestam valdes till kvartalets hankeit

 

Styrelsen har beviljat Kaffe klubben 155€ projektbidrag.

 

HankenES projektbidrag remitteras.

 

Styrelsen har beviljat HankenES 500€ klubbidrag som får användas till bruncher och Kickoff.

 

Styrelsen har beviljat HankSki 315€ klubbidrag.

 

Styrelsen har beviljat Ölsällskapet 500€ klubbidrag.

 

Övriga ärenden:

Styrelsen uppmanas justera protokoll.

 

Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f har bjudit in till årsfest 4.11.2017. Nyström och eventuellt en styrelsemedlem till deltar.

 

Pörssi ry har bjudit in till årsfest 10.11.2017. Vi skickar en varm hälsning.

 

Soc&Kom har bjudit in till årsfest 27.10. Nyström deltar.

 

Kadettitoverikunta har bjudit in till tvärvetenskaplig kväll 18.10. Granholm och Nyström deltar.

 

Styrelsen har deltagit på FSF:s höstseminarium.

 

Styrelsen har deltagit på Hanken Network Day.

 

Styrelsen har representerat på gutisrace.

 

Lumivirta har deltagit på ordförandeträff för Finlands ekonomer i Riga.

 

Lumivirta och Laiti har deltagit i studentkårernas kyltetriträff.

 

Anderson har börjat förbereda välmåendedagen som ordnas 11.10.

 

Laiti har lanserat sin kandidatur till FSF:s styrelse.

Granholm har ordnat fest i samarbete med Codex och Thorax på Apollo.

 

Nyström har ordnat klubbordförandemöte.

 

Nyström har tagit emot skaderapport gällande vattenläckan på kåren.

 

Holm och Palmgren representerar som bäst kåren på Nordic Forum i Bergen.

 

Nygård har deltagit i Hankens stipendiekommittén.

 

Mötet avslutades kl. 14.01