Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 21/2017

Plats: 5. våning, Sanduddsgatan 7 A, 5 våningen.
Tid: 20.09.2017 kl. 9.00
Närvarande:
Karri Lumivirta – Ordförande
Sofia Holm – medlem
Mia Palmgren – medlem
Petra Laiti – medlem
Alina Anderson – medlem
Tomas Granholm – medlem
Jens Nyström – medlem
 
Mötet öppnades kl.  9.13
 
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
Godkänt grundande av en ny klubb, Kaffe klubben
Valt Ellen Kuula till studeranderepresentant till språknämnden i Vasa
Styrelsen har beviljat Hankfutsal 500e klubbidrag.
Styrelsen har beviljat Hankens fotbollslag 167€ projektbidrag förbehåll att de ändrar lagets namn till SHS fotbollslag
 
Övriga ärenden:
Akateeminen maanpuolustusyhdistys ry har bjudit in till årsfest 14.10. Vi skickar en varm hälsning.
Probba ry har bjudit in till årsfest 3.11. Vi skickar en varm hälsning.
Etäläsuomalainen osakunta har bjudit in till årsfest 14.10. Vi skickar en varm hälsning.
Casa academica har drabbats av en vattenskada som inträffade 16.9. Ett regnvattenrör gick sönder och vatten strömmade in på kåren. Vi inväntar skaderapport.
 
Styrelsen har deltagit i:
Styrelsen har deltagit på fullmäktigemöte.
Styrelsen har haft möte med inspektor Martikainen.
Lumivirta har haft möte med kylterihuone.
Granholm har deltagit i Niords styrelsemöte.
Palmgren har jobbat på hemsidan samt förberett rekryteringsmaterial.
Anderson har skrivit klart och skickat jämställdhetsplanen till kommentarsrunda.
Anderson har deltagit i möte med HUS, Aalto och Taiyo gällande fackeltåget.
Laiti har blivit vald till SHS kandidat till FSF styrelse.
Holm har haft möte med utbildningsutskottet.
 
Mötet avslutades kl. 9.48