Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 23/2017

Plats: Epostmöte

Tid: 6.10.2017 kl. 12-15.00

Närvarande:
Karri Lumivirta – Ordförande
Sofia Holm – medlem
Petra Laiti – medlem
Alina Anderson – medlem
Tomas Granholm – medlem
Mia Palmgren – medlem
Jens Nyström – medlem

Mötet öppnades kl. 12.00

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

Styrelsen godkände SHS:utlåtande till FSF:s förbundsmöte 2017.

 
Mötet avslutades kl. 15.00