Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 24/2017

Plats: Casa Academica, tredje våningen, Sanduddsgatan 7 A, 00100 Helsingfors
Tid: 11.10.2017 kl. 9.00
Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Petra Laiti
Alina Anderson
Tomas Granholm
Jens Nyström
Möte öppnades kl. 09.04
 Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:
Godkände proposition gällande diciplinreglemente
Godkände proposition gällande jämställdhetspolicydokumentet
Sofia Holm valdes till suppleant till Akademiska rådet
Caisa Lindblom valdes till ordinarie och Alina Anderson som suppleant medlem till institutionsrådet för marknadsföring & logistik
Majken Stenberg valdes till ordinarie medlem till institutionsrådet för nationalekonomi
Max J. Nyberg valdes till ordinarie medlem till institutionsrådet förför handelsrätt och redovisning
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
HankInvest klubbidragansökan: godkänns ej och istället anmodas HankInvest ansöka om projektbidrag
Styrelsen kommer att ha e-post möte
Styrelsen har gett ett utlåtande gällande FSFs förbundsmaterial.
Inbjudningar