Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 25/2017

Plats: epost möte

Tid: 13.10.2017 kl. 12.00

Närvarande:

Karri Lumivirta – Ordförande
Petra Laiti – medlem
Alina Anderson – medlem
Tomas Granholm – medlem
Jens Nyström – medlem
Sofia Holm – medlem
Mia Palmgren – medlem

Mötet öppnades kl. 12.00

 Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
– Styrelsen godkände proposition till fullmäktige angående val av personer till Universitetskollegiumet
 
Mötet avslutades kl. 15.00