Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemöte 6/2017

Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt rum 105 Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16).
Tid: 18.10.2017 kl 17.00
Mötet öppnades: 17:00
 
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

–          Disciplinreglementet godkändes

–          Jämställdhetspolicydokumentet godkändes

–          Nya medlemmar i Universitetskollegiet godkändes

Övriga ärenden:

–          Styrelsen presenterade nya bottenplan för kårens utrymmen

–          Styrelsen presenterade den nya hemsidan som kommer att lanseras under 2017

 
Mötet avslutades kl 19:59