Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 26/2017

Plats: Sanduddsgatan 7 B, 3. våningen.

Tid: 19.10.2017 kl. 14.00

Närvarande:

Karri Lumivirta – Ordförande
Petra Laiti – medlem
Alina Anderson – medlem
Tomas Granholm – medlem
Jens Nyström – medlem
Mia Palmgren – medlem

Mötet öppnades kl. 14.00

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

CN har beviljats undantagslov att använda femte våningens bastu från 21.10 fram till 22.10 kl 14.00

 

Övriga ärenden:

Helsingfors universitets studentkår har bjudit in till årsfest 23.11.  Laiti och Lumivirta deltar.

 

Arkada studerandekår har bjudit in till årsfest 18.11. Vi utreder möjligheten att delta.

 

Nyländska nationen har bjudit in till självständighetsfest 6.12. Nyström deltar eventuellt.

 

Mötet avslutades kl. 14.04