Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 18/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 31.08.2017 kl. 9.00

 

Närvarande:

Karri Lumivirta

Sofia Holm

Petra Laiti

Alina Anderson

Tomas Granholm

Mia Palmgren

Jens Nyström

 

Mötet öppnades kl. 9.01

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

Lediganslående av flera förtroendeuppdrag

En suppleantplats till Akademiska rådet

Tre ordinarie- och en suppleantplats i Unikollegiet

En ordinarie- och två suppleantplatser i institutionsrådet för marknadsföring och logistik

En suppleantplats i språknämnden i Vasa

En ordinarie- och en suppleantplats i institutionsrådet för redovisning och handelsrätt

Beviljande av undantagslov åt Casa Nostra för 3.9. Och 10.9.

Anmälningsärenden:

Anderson har gjort ett utkast på jämställdhetsplan som har gått till äldremannarådet för kommentarer.

Granholm har påbörjat halarprocessen.

Laiti rapporterar att WSC eventuellt registreras som förening.

Kårmässan hålls 11.9. 10-14.

Holm har utsetts till studeranderepresentant för e-tents arbetsgruppen istället för Kenneth Nilsson.

Nygård och Lumivirta har auditerat och blivit auditerade av ÅAS

Mötet avslutades kl. 9.32