Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 17/2017

Plats: Epost möte

Tid: 08.07.2017 kl. 17-18

 

Närvarande:

Karri Lumivirta

Sofia Holm

Alina Anderson

Mia Palmgren

Jens Nyström

 

Mötet öppnades kl. 17.00

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

Styrelsen har valt en ny Master’s Committee ordförande

 

Styrelsen har valt offert för nya hemsidan

Mötet avslutades kl. 18.00