Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 16/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 1.6.2017 kl. 20:00
 
Närvarande:
Karri Lumivirta
Sofia Holm
Petra Laiti
Alina Anderson
Tomas Granholm
Mia Palmgren
Jens Nyström
Mötet öppnades kl. 20:00
 
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
Styrelsen har nominerat Mikaela Gerkman för föreningen Solrosens stipendium
 
Mötet avslutades kl. 21:00